Imovina DMF-ova raste isključivo zahvaljujući uplatama osiguranika

Neto imovina dobrovoljnih mirovinskih fondova u kolovozu se povećala za 21,1 milijuna kuna, a neto razlika između uplata i isplata iznosila je 40,6 milijuna kuna

39
[Image by Louis from Pixabay]

Neto imovina dobrovoljnih mirovinskih fondova u kolovozu se povećala za 21,1 milijuna kuna (0,3 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 7,7 milijardi kuna, objavila je HANFA- u redovitom mjesečnom izvješću. Pri tome su ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove iznosile 62,9 milijuna kuna (0,8% neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), odnosno 17,5 posto više u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u kolovozu 2022. iznosile su 22,3 milijuna kuna, što je za 600 tisuća kuna (2,8 %) manje od iznosa ukupnih isplata DMF-ova u prethodnom mjesecu.

Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 76,2 posto, isplate zbog promjene fonda 18,7 posto, a isplate zbog smrti 5,1 posto ukupnih isplata u kolovozu. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja isplaćeno je 4,7 milijuna kuna u obliku jednokratnih isplata, 6,9 milijuna kuna putem mirovinskog društva (fonda), a 5,1 milijuna kuna transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto prihod kada se obračunaju upalte i isplate u kolovozu je iznosio 40,6 milijuna kuna, što znači da su fondovi na tržištu izgubili 19,5 milijuna kuna. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u kolovozu su se kretali od -0,6 posto do 0,2 posto, a prinosi na godišnjoj razini od -7,4 posto do -0,9 posto. Podsjećamo da je u poljednja dva mjeseca inflacija na godišnoj razini iznosila 12,3 posto.

Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice, s udjelom od 56,4 posto imovine, zatim dionice s 25,1 posto te investicijski fondovi s 10,5 posto. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 0,2 p.b., ulaganja u investicijske fondove su stagnirala, dok se značaj ulaganja u dionice povećao za 0,1 p.b.

U kolovozu 2022. broj članova osam otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,4 posto na mjesečnoj razini, a broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) za 0,1 posto, čime su spomenuti fondovi imali 366.135 (ODMF) odnosno 46.739 (ZDMF) članova.