Erste banka preuzima trošak solemnizacije aneksa ugovora o kreditu

Do četvrtka je odgodu otplate zatražilo oko 5700 klijenata za nešto više od 8700 kredita građana, od čega se više od 1150 odnosi na stambene kredite, koji predstavljaju većinu kredita kod kojih je solemnizacija nužni dodatni korak prilikom realizacije odgode

134
trošak solemnizacije aneksa

Erste banka će prilikom realizacije odgode otplate kredita građana pogođenih trenutačnom situacijom u cijelosti snositi trošak solemnizacije aneksa ugovora. Solemnizaciju je nužno provesti u slučajevima kada je inicijalnim ugovorom o kreditu zasnovano založno pravo na nekretninama u korist banke, a uvažavajući činjenicu da javnobilježnički trošak u ovim okolnostima građanima predstavlja značajnu stavku, banka je odlučila preuzeti ga na sebe.

Do četvrtka je odgodu otplate zatražilo oko 5700 klijenata za nešto više od 8700 kredita građana, od čega se više od 1150 odnosi na stambene kredite, koji predstavljaju većinu kredita kod kojih je solemnizacija nužni dodatni korak prilikom realizacije odgode.

Erste banka i dalje izražava nadu da će se u konstruktivnoj komunikaciji s nadležnim institucijama pronaći mogućnost djelomičnog snižavanja troškova solemnizacije aneksa ugovora o kreditu, s ciljem ravnomjernije raspodjele i preuzimanja dijela troška koji inače, u redovnim okolnostima, snose građani.

>>Mjere Erste banke za olakšavanje posljedica koronakrize i potresa

>>Erste banka ukida naknadu za podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka

Mjere pomoći građanima i poduzećima

Kao odgovorna institucija, Erste banka je od samog početka zauzela proaktivan pristup kako bi sa svoje strane dala odgovarajući doprinos s ciljem olakšavanja utjecaja trenutačnih okolnosti za njezine klijente, građane i tvrtke. Tako je za klijente, fizičke osobe, koji imaju ugovorenu opciju otplate anuiteta i rata s tekućih računa, naplatu umjesto 1. travnja provela 10. travnja, kako bi klijentima koji su financijski pogođeni trenutačnom situacijom, omogućila da u tom razdoblju podnesu zahtjev za odgodom plaćanja na rok od najviše šest mjeseci, ako za to imaju osnovu. Opcija odgode otplate koju Erste banka nudi svojim klijentima potpuno je u skladu ili čak u nekim elementima nadmašuje standarde koje primjenjuje većina zemalja zapadne i srednje Europe u ovim okolnostima, istaknuli su iz Erstea.

Također, banka je već ranije, u prvom koraku donijela odluku o prolongaciji svih odobrenih dopuštenih prekoračenja građana po tekućim računima, koji dospijevaju u razdoblju od sljedeća tri mjeseca, i to na dodatnih 3-6 mjeseci, pod istim uvjetima su vrijedili i dosad. Isto tako, poštujući preporuke Hrvatske narodne banke, do kraja lipnja ne naplaćuje naknade za podizanje gotovine izvan vlastite bankomatske mreže.

Nadalje, u razdoblju do 30.6. ove godine banka neće aktivirati nove instrumente osiguranja za naplatu nepodmirenih dospjelih dugovanja, nastalih nakon 31.12.2019. Privremeno je ukinula i obračun zateznih kamata na dugovanja koja imaju dospijeće u razdoblju od 31.3. do 30.6.2020.