Fizičkim osobama pojednostavljen unos rabljenih vozila u Hrvatsku

Unos vozila je svaki unos u Republiku Hrvatsku s teritorija države članice Europske unije, kako je propisano zakonodavstvom Europske unije osim iz trećih teritorija, dok je uvoz vozila svaki unos u Europsku uniju iz trećih država odnosno trećih teritorija

248
unos rabljenih vozila
Najpopularnija marka rabljenih automobila među Hrvatima je Volkswagen

Od 10. srpnja 2020. pojednostavljen je unos rabljenih vozila u Hrvatsku. Kroz sustav e-Građani omogućeno je fizičkim osobama koje su odabrale utvrđivanje porezne obveze putem deprecijacijske tablice iz Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (Tablica 1 Pravilnika) da cijeli postupak prijave, obračuna i plaćanja posebnog poreza na motorna vozila (PPMV) ili popularnije rečeno trošarine, obave bez dolaska u carinski ured.

Unos vozila je svaki unos u Republiku Hrvatsku s teritorija države članice Europske unije, kako je propisano zakonodavstvom Europske unije osim iz trećih teritorija, dok je uvoz vozila svaki unos u Europsku uniju iz trećih država odnosno trećih teritorija. Prilikom uvoza vozila plaća se carina, trošarina, naknada za gospodarenje otpadnim vozilima i PDV, a prilikom unosa samo trošarina i naknada za gospodarenje otpadnim vozilima.

Porezna prijava za obračun i plaćanje posebnog poreza podnosi se nadležnom carinskom uredu prema mjestu sjedišta ili prebivališta poreznog obveznika (propisan je obrazac PP-MV) u roku od 15 dana od dana unosa vozila u Hrvatsku. Poreznu prijavu možete podnijeti na dva načina: popunjavanja papirnatog obrasca ili putem web aplikacije.

Tablica ili procjena

Posebni porez se za rabljena motorna vozila obračunava se tako da se najprije utvrdi iznos posebnog poreza istog novog motornog vozila nakon čega se utvrđuje deprecijacija njegove vrijednosti. Deprecijacija se može utvrditi na dva načina: na temelju procjene ili na temelju deprecijacijske tablice iz članka 9 Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila kojom su definirani postotci ovisno o starosti vozila. Metodu bira porezni obveznik prilikom podnošenja porezne prijave. odnosno popunjavanja obrasca PP-MV.

Ako ste odabrali tablicu, vozilo ne trebate dovesti na pregled u carinski ured, a porezno rješenje donosi se u skraćenom postupku. A sada je postupak dodatno pojednostavljen tako da porezni obveznik uopće ne mora dolaziti u carinski ured.

Prema podacima Centra za vozila Hrvatske u prvih šest mjeseci 2020. obavljeno je 65.459 prvih registracija, a među njima je bilo više od 60 posto rabljenih vozila. U kategoriji motornih vozila za prijevoz putnika koja osim sjedišta vozača imaju najviše osam mjesta (M1) obavljeno je 45.910 prvih registracija, što je značajno smanjenje u odnosu na 2019. kada je u ovoj kategoriji ukupno prvi puta registrirano 149.261 novih i rabljenih vozila.

Prosječna starost vozila M1 kategorije je 13,55 godina, dok je prosječna neispravnost 21,5 posto. Najpopularnije marke rabljenih automobila među Hrvatima su Volkswagen, Renault, Opel, BMW i Škoda.