Grupa Generali povećala bruto zaračunatu premiju na 54,9 mlrd eura

Neto rezultat porastao je za 74 posto i dosegnuo 2,25 milijardi eura (1,3 mlrd eura u istom razdoblju 2020.), zahvaljujući povećanju operativnog rezultata i spomenutim neoperativnim rezultatima

23
Assicurazioni Generali
Palača Assicurazioni Generali u Milanu (foto: Luca Beltrami)

Grupa Generali u prvih devet mjeseci ove godine zabilježila je bruto zaračunatu premiju u iznosu od 54,9 milijardi eura. To je povećanje za 6,4 posto zahvaljujući rastu i u segmentu životnog i neživotnog segmenta. Životni neto priljevi narasli su na 9,5 milijardi eura (+3%), u potpunosti zbog trenda u poslovanju povezanih s unit-linked i zaštitnim linijama. Tehničke pričuve živontih osiguranja iznosile su 397,5 milijardi eura (+3,3% u odnosu na 31. prosinca 2020.; +4,5% isključujući učinak dekonsolidacije mirovinskog fonda u zemljama srednje i istočne Europe).

“Rezultati za prvih devet mjeseci potvrđuju izvrsnu izvedbu Grupe, tehničku profitabilnost i solidne trendove u svim poslovima s jednim od najviših omjera solventnosti u sektoru. Neto priljevi životnih osiguranja, u potpunosti usmjereni na unit-linked i zaštitne linije poslovanja, nastavljaju rasti, dok neživotni (P&C) segment ostaje otporan, unatoč većem utjecaju odštetnih zahtjeva za prirodne katastrofe. Rezultati segmenta upravljanja imovinom nastavljaju rasti, također zahvaljujući našoj multi-boutique strategiji. Ovi rezultati, koji su u potpunosti u skladu s uspješnim završetkom strateškog plana Generali 2021, predstavljaju čvrstu osnovu za novi trogodišnji plan koji ćemo predstaviti tržištu 15. prosinca”, rekao je financijski direktor Generali Grupe Cristiano Borean.

Operativni rezultat Generali Grupe iznosio je 4,42 milijarde eura (+10%), zahvaljujući pozitivnim rezultatima segmenata životnih osiguranja, upravljanje imovinom i Holdinga te ostalih poslovnih segmenata. U segmentu neživotnih osiguranja rezultat je stabilan, unatoč većem utjecaju odštetnih zahtjeva za prirodne katastrofe. U segmentu životnih osiguranja ostvarena je izvrsna tehničku profitabilnost, s profitabilnošću novih poslova od 4,76 posto, naprema 4,10 posto u istom razdoblju prethodne godine.

Kombinirana kvota iznosila je 91,3 posto (+1,6 p.p.). Operativni rezultat segmenta upravljanja imovinom porastao je na 451 milijun eura (+32%), uglavnom potaknut rastom poslovnih prihoda, također zahvaljujući ukupnom porastu imovine pod upravljanjem. Operativni rezultat Holdinga i ostalih poslovanja nastavio je rasti zahvaljujući rezultatima Banca Generali i značajnom doprinosu privatnog kapitala.

Neoperativni rezultat Grupe donio je gubitak od 731 milijuna eura. To je značajno poboljšanje u usporedbi s 1,36 milijardi eura u istom razdoblju prošle godine. Poboljšanje je zabilježeno prvenstveno zahvaljujući nižim umanjenjima vrijednosti ulaganja raspoloživih za prodaju – na koje je 2020. godine posebno utjecao utjecaj pandemije na financijska tržišta – i povećanju ostvarenih dobitaka, potaknutog nekretninama, posebno 67 milijuna eura za transakciju Libeskind Towera u CityLife, u Milanu i 80 milijuna eura za transakciju Saint Gobain’s Towera u Parizu.

Na neoperativni rezultat za prvih devet mjeseci 2020. uglavnom je utjecalo umanjenje goodwilla u iznosu od 93 milijuna eura povezano s poslovanjem životnog osiguranja u Švicarskoj, trošak od 94 milijuna eura koji proizlazi iz transakcije upravljanja obvezama i jednokratni trošak od 100 milijuna eura za Izvanredni Međunarodni fond za Covid-19. Utjecaj troškova kamata na financijski dug poboljšan je kao rezultat strategije optimizacije duga.

Neto rezultat porastao je za 74 posto i dosegnuo 2,25 milijardi eura (1,3 mlrd eura u istom razdoblju 2020.), zahvaljujući povećanju operativnog rezultata i spomenutim neoperativnim rezultatima.

Ukupna imovina Generali Grupe pod upravljanjem porasla je na 682,1 milijardu eura, što je povećanje od 4,2 posto u odnosu na kraj 2020. godine.

Dionički kapital Grupe iznosio je 29,248 milijuna eura (-2,6% u odnosu na 31. prosinca 2020.). Promjena je nastala zbog smanjenja rezervi raspoloživih za prodaju za 1.067 milijuna eura, proizlazeći uglavnom iz ostvarenja državnih obveznica, te zbog odbitka cjelokupne dividende odobrene za ukupno 2.315 milijuna eura, od čega se 1.591 milijun eura odnosi na dividende za 2020., isplaćene 26. svibnja 2021. 6

Grupa je potvrdila svoju izvrsnu kapitalnu poziciju s omjerom solventnosti od 233% (224% FG 2020.). Povećanje od 10 p.p. uglavnom je potaknut solidnim doprinosom normaliziranog generiranja kapitala, neto dividende za razdoblje izračunate na razmjernoj osnovi u odnosu na dividendu prethodne godine, i tržišnim varijacijama, pogodovanim oporavkom kamatnih stopa, sužavanjem raspona na talijanske i druge europske državne obveznice i uspon na tržištu dionica.