HAC-u odobreno zaduživanje za autocestu Rupa – Rijeka – Žuta Lokva

Vlada je dala suglasnost i državna jamstva HAC-u za dva kredita ukupnog iznosa 144 mil. eura za refinanciranje kredita kod KfW IPEX-Bank i financiranje izgradnje autoceste A7, a HC-u za kredit od 703 mili. kuna za financiranja projekata i plana poslovanja

316
sustav automatske detekcije incidenata

Vlada je u četvrtak dala suglasnost i državna jamstva za tri kredita Hrvatskih autocesta i Hrvatskih cesta. Hrvatske autoceste su dobile suglasnost za dva kredita ukupnog iznosa 144 milijuna eura za refinanciranje kredita kod KfW IPEX-Bank i financiranje izgradnje autoceste A7, a Hrvatske ceste za kredit od 703 milijuna kuna za financiranja projekata i plana poslovanja.

Vlada je HAC-u odobrila zaduživanje i državno jamstvo za kredit u iznosu od 62,58 milijuna eura kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), Zagrebačke banke i Hrvatske poštanske banke (HPB), pri čemu će Zagrebačka banka i HPB dati kredti do 31,29 milijuna eura po kamatnoj stopi u iznosu šestomjesečnog euribora uvećanog za 1,15 postotnih bodova, dok će HBOR osigurati preostalih 236,5 milijuna kuna i to po fisknoj kamatnoj stopi od 1,8 posto godišnje. Ročnost kredita je 12 godina.

Refinanciranje postojećeg kredita

Tim novcem će se refinancirati postojeći kredit njemačke KfW IPEX-Bank koji je ugovoren 2011. godine, a čiji preostali dug po glavnici iznosi 62,57 milijuna eura, rekao je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

HAC će pritom ostvariti dodatnu likvidnost od oko 35,8 milijun eura u razdoblju od lipnja 2021. do lipnja 2024. koje će se usmjeriti u izgradnju dionice autoceste A11 Lekenik – Sisak, objasnio je Butković.

Zajam za gradnju autoceste A7

HAC-u je također odobreno da se uz državno jamstvo zaduži kod HBOR-a i HPB-a u iznosu od 81,4 milijuna eura. Zajmom će se financirati izgradnja autoceste A7 Rupa – Rijeka – Žuta Lokva.

U tom HPB sudjeluje s kreditom do 40,7 milijuna eura, po kamatnoj stopi šestomjesečni euribor uvećano za 1,03 postotna boda. Preostalih 305 milijuna kuna osigurat će HBOR po fiksnoj kamatnoj stopi od 1,8 posto. Ročnost kredita je 13 godina s počekom nakon završenog razdoblja korištenja, koje traje četiri godine.

Sredstva su namijenjena za financiranje izgradnje prve faze autoceste A7 Rupa – Rijeka – Žuta Lokva, sektor Križišće – Žuta Lokva, s uključenim HEP priključkom i izmještanjem instalacija, odnosno nastavlja se  izgradnje autoceste prema interregionalnom čvoru Žuta Lokva.

Nastavkom izgradnje te autoceste na sektoru Križišće – Žuta Lokva preusmjerit će se promet s državnih cesta na autocestu. Tako će se rasteretiti lokalne prometnice i povećati sigurnost prometa, istaknuo je ministar prometa.

Autocesta A7 na ulazu u Rijeku spaja se s autocestom A6 Bosiljevo – Rijeka, dok se na interregionalnom čvoru Žuta Lokva A7 spoja s autocestom A1 Zagreb – Boslijevo – Split – Dubrovnik. Autocesta A7 bit će dio Jadransko-jonskog autocestovnog koridora kroz Hrvatsku koji se proteže od Rupe preko Rijeke, Žute Lokve i Splita do Dubrovnika.

Hrvatskim cestama zajam od 703 milijuna kuna

Vlada se suglasila da se Hrvatske ceste Zajam zaduže kod Erste&Steiermärkische Bank, HPB-a, OTP banke, Privredne banke Zagreb i Zagrebačke banke za ukupno 703 milijuna kuna. Uz suglasnost za kredit odobreno je i popratno državno jamstvo.

Kamatna stopa za taj kredit je iznos fiksne marže od 1,15 postotnih bodova uvećan za prinos na trezorske zapise ročnosti 182 dana. Dospijeće kredita je na 12 godina od dana sklapanja ugovora o kreditu, uz poček od tri godine.

S 403,3 milijuna kuna podmirit će se obveze vezane uz financiranje projekata te plan građenja i održavanja državnih cesta u ovoj godini, a 300 milijuna kuna namijenjeno je za podmirivanje obveze po revolving kreditu s HPB-om koji dospjeva početkom lipnja.

Sredstva pokrivaju radove na dionicama Vukmanički Cerovec – Mostanje, Beli Manastir – Farkaševac – Bjelovar, istočna obilaznica Novog Marofa, most Sava – Okučani – Gradiška, most i pristupne ceste preko rijeke Kupe u Pokuplju, nadvožnjak preko željezničke pruge u Križevcima, brza cesta Vrbovec – Križevci – Koprivnica, čvor Donja Zdenčina te most na rijeci Kupi kod Lasinje.