Hanfa organizira polaganje stručnih ispita online

Prvi online ispiti bit će iz područja osigiranja i reosiguranja, a Hanfa pripremama online obrazovni program i ispite i za područje tržišta kapitala, mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava

18
polaganje stručnih ispita online

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) u veljači će prvi put organizirati polaganje stručnih ispita online. Bit će to ispit za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja.

Hanfa je u tijeku s pripremama za organizaciju online obrazovnog programa i ispita i za područje tržišta kapitala, mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava.

Takav način polaganja ispitanicima će, osim epidemiološke sigurnosti, donijeti i brojne druge pogodnosti, poput bržeg i jednostavnijeg izlaska na ispit s uštedom vremena i bez troškova putovanja, mogućnost organizacije češćih ispitnih rokova te bržu objavu rezultata ispita.

U vezi s digitalizacijom cjelokupnog procesa ovih ispita, Hanfa je u završnoj fazi priprema za realizaciju i online prijava za ispit, a detaljnija obavijest o tome bit će objavljena na internetskoj stranici Hanfe kada se za to ostvare tehničke i operativne pretpostavke.

Hanfa je i tijekom prošle, pandemijske godine održala kontinuitet organizacije ispita te je, uz iznimne mjere predostrožnosti i poštivanje svih epidemioloških mjera, održano šest ispitnih rokova, za oko 700 kandidata. Od toga su tri ispitna roka bila za provjeru znanja iz područja distribucije osiguranja i reosiguranja, a tri za provjeru znanja iz područja tržišta kapitala, mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava.

Najveći interes, zbog same prirode posla, uvijek se bilježi za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja pa je tako u prošloj godini tim ispitima pristupilo čak 658 kandidata, a ostatak se odnosio na ostala područja.

Dana 11. veljače 2021. na snagu je stupio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar (Narodne novine, broj 9/21) kojim je omogućeno polaganje ispita online.

Početak održavanja ispita online za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili reosiguranja bit će već krajem veljače 2021., a ispiti će se prijavljivati na dosadašnji način.

Prijave za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili reosiguranja će se zaprimati kontinuirano počevši od 17. veljače 2021. godine.