Nova pravila o prijavi i obradi šteta kod obveznih osiguranja u prometu

Novim pravilnikom uvodi se općeniti obrazac koji pokazuje korake koje netko treba napraviti kako bi podnio odštetni zahtjev i upoznaje oštećenika s njegovim pravima

114
prijava i obrada šteta kod obveznih osiguranja
Ilustracija Pixabay

Od ovog tjedna na snazi je novi pravilnik Agencije za nadzor financijskih usluga kojim se regulira rješavanje odštetnih zahtjeva u slučaju prometnih nesreća. Primjenom novog pravilnika sustav rješavanja zahtjeva za isplatu šteta na osnovu obveznih osiguranja u prometu trebao bi postati učinkovitiji.

Oštećenici bi trebali dobiti jasniju sliku o postupku prijave i obradi štete u društvima za osiguranje. Veća važnost daje se Europskom izvješću o nesreći, a osiguravatelji mogu tražiti samo nužne podatke.

Osiguravatelji su dužni biti jasni i transparentni u komunikaciji s oštećenicima.

Pravilnik i obradi i isplati šteta

“Ono što smo unijeli kao novinu kroz ovaj Pravilnik je jedan općeniti obrazac koji osiguravatelji moraju učiniti dostupnim svojim osiguranicima na svojim internetskim stranicama i uručiti ga oštećenim osobama. Obrazac pokazuje korake koje netko treba napraviti kako bi podnio odštetni zahtjev i upoznaje oštećenika s njegovim pravima”, objasnila je članica Upravnog vijeća HANFA-e Anamarija Staničić.

Hrvatski sabor u prosincu je donio izmjene i dopune Zakona o obveznim osiguranjima u prometu kojima se zakon usklađuje s ravnim stečevinama EU i kojima se postavljeni temelji za HANFA-in Pravilnik o obradi i isplati šteta.

Najvažnije promjene su:

  • Obvezna isplata štete (nespornog dijela štete ili računa) u roku od 15 dana od slanja obrazložene oštećeniku i to na račun servisera (maksimalni rok 60 dana);
  • Uvedeno je pravo oštećenika na neovisnu procjenu i pravo da priloži ponudu servisne radionice;
  • Veća prava i informiranost oštećenika.

Neovisni procjenitelj utvđuje iznos štete na vozilu

Osiguravajuća društva više ne procjenjuju sama štetu u slučaju prometne nezgode, niti određuju satnicu prilikom popravka vozila i gdje će se ona popravljati. Nakon prometne nesreće u kojoj vam je oštećeno vozilo možete otići u servis po svom izboru i potpisati suglasnost da servis u vaše ime vodi odštetni postupak.

Poziva se neovisni procjenitelj koji u roku od 24 do 48 sati napravi nalaz u kojem utvrdi iznos štete. Dokumentacija se pošalje osiguravatelju koji je dužan isplatiti štetu. Novim Pravilnikom, koji je obvezujući za sve osiguravatelje, sve to je jasnije propisano.

U prijelaznom razdoblju, do 1. lipnja 2025., osiguravajuća društva moraju donijeti interne akte koji će normirati sve korake novog Pravilnika te uvesti elektroničku evidenciju šteta.

Policija godišnje zabilježi oko 35 tisuća prometnih nesreća, a još ih je otprilike toliko neevidentiranih. Godišnje je pak u Hrvatskoj oko 130.000 prijava šteta od prometnih nezgoda, a na račun šteta isplati se oko 220 milijuna eura.