Naknada za podizanje gotovine na šalterima poslovnica ugrožava starije

HNB smatra da građani u svakom trenutku moraju imati dostupan barem jedan kanal za besplatno podizanje novca. To bi mogli biti bankomati, no problem je što ih neki potrošači ne mogu koristiti

208
podizanje gotovine

Hrvatska narodna banka reagirala ja na najave nekih banaka da će uvesti naknadu za podizanje gotovine na šalterima poslovnica. Iz središnje banke potvrdili su za Jutarnji list da će bankama poslati detaljne upute kako svojim postupcima ne bi diskriminirala pojedine skupine građana.

HNB smatra da građani u svakom trenutku moraju imati dostupan barem jedan kanal za besplatno podizanje novca. To bi mogli biti bankomati, no problem je što ih neki potrošači ne mogu koristiti. Zato će središnja banka uputiti poslovne banke kako da svim korisnicima omoguće podizanje gotovine bez naknade.

Iz HNB-ova odgovora može se iščitati da će bankama preporučiti da u svakom trenutku u poslovnicama imaju osobe koje će posebnim skupinama potrošača pomagati pri podizanju novca na bankomatu, a savjetovat će im i da razmisle o tome trebaju li određenim skupinama omogućiti i podizanje novca na šalteru bez naknade.

“HNB smatra da su banke dužne pružiti svu potrebnu pomoć i poduku na licu mjesta, u poslovnicama kako bi stariji i nemoćni potrošači, kao i oni koji do sada nisu svladali upotrebu digitalnih kanala, što lakše svladali korištenje bankomata kao besplatnog kanala za podizanje novca. Također, očekujemo da banke ne dovode potrošače koji zbog svoje dobi, bolesti, smanjene pokretljivosti, invaliditeta ili drugog objektivnog razloga ne mogu koristiti bankomate u diskriminirajući položaj, odnosno u situaciju da zbog spomenutih okolnosti ne mogu iskoristiti mogućnost besplatnog podizanja gotovine. S tim u vezi, HNB će bankama dati odgovarajuću uputu”, navodi se u odgovoru HNB-a.

Najava dolazi tjedan dana nakon što je OTP banka objavila da će krajem listopada uvesti naknadu za podizanje gotovog novca u svojim poslovnicama, a Zaba takvu naknadu primjenjuje od rujna, podsjeća Jutarnji list.

“Rasterećenje” poslovnica

Banke žele rasteretiti poslovnice gdje se redovi navodno stvaraju zbog toga što građani na šalterima podižu gotovinu.

“Trendovi u bankarskom poslovanju uključuju brz razvoj korištenja digitalnih kanala te banke ulažu u edukaciju klijenata da aktivnije koriste te kanale. Smanjivanjem broja transakcija podizanja gotovine u poslovnicama naši šalterski djelatnici imat će više vremena za savjetovanje klijenata o korištenju proizvoda i usluga banke” poručili su iz OTP-a,

Banka ističe kako je u poslovnice uvela posebne savjetnike koji će potrošače educirati o digitalnim kanalima, a podignut je i dnevni limit za podizanje gotovine na bankomatu s 4.000 na 8.000 kuna.

Naknada za podizanje gotovine u poslovnicama OTP banke uvodi se od 22. studenoga, a iznosit će 4 kune za transakcije do 500.000 kuna, odnosno 100 kuna za transakcije iznad tog iznosa. Naknada se neće uplaćivati za dnevne transakcije do 100 kuna, isplate s računa za zaštićena primanja ili s računa kojima raspolaže skrbnik odnosno zakonski zastupnik poslovno nesposobnog klijenta.