HNB odobrio nacionalni platni sustav za obračun i namiru instant plaćanja

NKSInst platni sustav omogućuje izvršenje instant platnih transakcija u kunama, kontinuirano (24/7/365), a prijenos novčanih sredstava izvršava se u svega desetak sekundi tako da su ona trenutno dostupna primatelju plaćanja

1059
NKSInst platni sustav

Hrvatska narodna banka odobrila je 12. veljače Financijskoj agenciji rad platnog sustava NKSInst. Novi platni sustav NKSInst namijenjen je za obračun i namiru instant kreditnih transfera u kunama.

Instant kreditni transfer (instant plaćanje) je plaćanje koje inicira platitelj – fizička osoba ili poslovni subjekt. Od običnog kreditnog transfera razlikuje se po tome što je usluga dostupna kontinuirano – 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, 365 dana u godini (24/7/365) te po tome što se transakcija izvršava u nekoliko sekundi tako da su sredstva primatelju raspoloživa u desetak sekundi.

Instant plaćanja svoju primjenu nalaze kod plaćanja između dva potrošača (peer-to-peer ili person-to-person plaćanja), potrošača prema poslovnom subjektu (peer-to-bussines plaćanja) i obrnuto, te kod plaćanja između poslovnih subjekata (bussines-to-bussines plaćanja).

Primjeri instant plaćanja

Neki od primjer instant plaćanja su:

  • P2P plaćanja – hitna plaćanja (prijatelji, obitelj), podjela računa za piće/jelo, posuđivanje…
  • P2B plaćanja – on-line kupovina, plaćanje taksija, račun u restoranu, komunalne usluge, hitno osiguranje, plaćanje parkinga/cestarina, automati za hranu, piće, plaćanje opomena, nadoplata pretplatničkog računa, plaćanja prema državi…
  • B2P plaćanja – posudba do plaće, isplata osiguranja, socijalni transferi, povrati (reklamacije), plaće, službeni put, honorari…
  • B2B plaćanja – plaćanje računa, plaćanje hitnog osiguranja, plaćanje carine, plaćanja prema državi…

NKSInst platni sustav u potpunosti je usklađen s pravilima europske SCTInst platne sheme te nacionalne HRK SCTInst platne sheme za instant plaćanja.

Što je HRK SCTInst platna shema

HRK SCTInst platna shema primjenjuje se od 1. veljače ove godine. Riječ je o jedinstvenom skupu pravila, praksi, standarda i provedbenih smjernica dogovorenih unutar bankovne zajednice za provedbu instant kreditnih transfera u Hrvatskoj koji je odvojen od bilo kakve infrastrukture ili platnog sustava koji podupiru njegovu primjenu.

Uspostavom HRK SCTInst sheme bankovna zajednica pružat će usluge instant plaćanja u kunama prema istim poslovnim pravilima, operativnim procedurama i tehničkim standardima prema kojima se izvršavaju SEPA instant kreditni transferi u eurima.

>>Što se od 14. rujna mijenja u kartičnom i internetskom plaćanju

HRK SCTinst shema je opcionalna za banke pa se usluga instant plaćanja ugovara s bankom.

Očekivane koristi za platitelje su, kao što je već spomenuto, brza provedba transakcije, s bilo kojeg mjesta i u bilo koje vrijeme, te jednostavno korištenje.

Prednosti za primatelje je da sredstvima na računu raspolažu u maksimalnom roku od 10 sekundi, brža isporuka robe i usluga, bolje upravljanje likvidnošću, privlačenje novih potrošača, razvoj novih proizvoda i usluga.

Fina je zajedno sa sudionicima u završnoj fazi testiranja rada NKSInst platnog sustava te se u narednom periodu očekuje početak produkcijskog rada.

Fina već upravlja platnim sustavima NKS i EuroNKS. NKS – Nacionalni klirinški sustav – je međubankovni platni sustav za multilateralni obračun po neto načelu većeg broja platnih transakcija u kunama koje glase na relativno male iznose. Sudionici NKS-a su Hrvatska narodna banka, kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od HNB-a dobile odobrenje za rad te Hrvatska banka za obnovu i razvitak.

EuroNKS je platni sustav koji obrađuje prekogranične među bankovne SEPA kreditne transfere u eurima. Platni sustav EuroNKS započeo je s radom 6. lipnja 2016. godine.