Porezni dug pravnih osoba raste, dok se dug građana i obrtnika smanjuje

Na novoj listi nalazi se 1540 pravnih osoba, što je 0,98 posto više nego prije godinu dana. Ukupan dug pravnih osoba povećan je za 5,77 posto, na gotovo tri milijarde kuna

69
[Foto: Točka na i media]

Porezna uprava objavila je novu listu poreznih dužnika na kojoj je gotovo 36 tisuća dužnika – građana, obrtnika i pravnih osoba. Oni državi za porez, doprinose, carine, trošarine te koncesijske naknada duguju nešto više od 8,5 milijardi kuna. Na godišnjoj razini broj dužnika smanjen je za 4,54 posto odnosno za 1707 dužnika, dok je dug smanjen za 5,24 posto odnosno za 472,7 milijuna kuna, navodi Porezna uprava.

Porezna uprava je listu poreznih dužnika prvi put objavila 31. srpnja 2012. godine. Prvih nekoliko godina lista se ažurirala četiri puta godišnje, a od 2016. godine ažurira se samo krajem listopada.

Podaci porezne uprave pokazuju da je u odnosu na prošlogodišnju listu smanjen dug i broj obrtnika i građana, dok je porastao dug i broj dužnika pravnih osoba.

Na novoj listi nalazi se 1540 pravnih osoba, što je 0,98 posto više nego prije godinu dana. Ukupan dug pravnih osoba povećan je za 5,77 posto, na gotovo tri milijarde kuna.

Na listi dužnika je 4206 obrtnika (fizičkih osoba) s ukupnim dugom od 1,35 milijardi kuna. Broj obrtnika na listi manji je za 8,8 posto u usporedbi s prethodnom godinom, a njihiv dug manji je za 10,17 posto.

Najvećidio duga, 4,2 milijarde kuna, odnosi se na građane. Na listi ih je 30.166. U usporedbi s listom iz 2021. godine, dug građana manji je za 10,29 posto, a broj dužnika među građanima za 4,18 posto.