Kreće fond rizičnog kapitala za tvrtke u srednjem stadiju razvoja

Fond Prosperus Growth nije ograničen na pojedini sektor, a ulagat će isključivo u društva u "srednjem“ stadiju rasta i razvoja, uz uvjet da društvo nije "poduzetnik u teškoćama". Ulagat će u najmanje sedam portfeljnih društava

51
Prosperus Growth

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na sjednici održanoj u četvrtak donijelo je rješenje kojim se Prosperus – Invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondom rizičnog kapitala s privatnom ponudom Prosperus Growth.

Riječ je o zatvorenom alternativnom investicijskom fondu rizičnog kapitala s privatnom ponudom koji će ulagati u male i srednje poduzetnike kako je definirano Preporukom Europske komisije od 6. svibnja 2003. te veće srednje i velike srednje poduzetnike, kako je dodatno definirano Pravilima.

Ciljana veličina Fonda je 55 milijuna eura, uz minimum od 45 milijuna eura i maksimum od 70 milijuna eura. Niti  jedan ulagatelj ne smije držati više od 49,99 posto udjela.

Početna cijena udjela koji će biti izdani na temelju uplata izvršenih nakon prvog poziva na uplatu iznosit će 100 eura. Uplate i isplate izvršavat će se isključivo u eurima, a ulagatelji u Fond bit će isključivo profesionalni i kvalificirani ulagatelji, u skladu sa Zakonom i važećim Pravilnikom o vrstama AIF-a.

Prosperus Growth je jedan od tri fonda rizičnog kapitala kojima će izvor ulaganja biti Hrvatski program za rast i ulaganje (engl. Croatian Growth Investment Program – CROGIP) koji su 2019. zajedno pokrenuli EIF i HBOR. Cilj tog programa je hrvatskim malim i srednjim te srednje kapitaliziranim poduzećima omogućiti novi izvor financiranja za rast i razvoj te poticanje inovacija i povećanje konkurentnost. Uz Prosperus Growth to su fondovi Adriatic Structured Equity te Croatian Mezzanine Debt koji bi ukupno trebali raspolagati s 205 milijuna eura kapitala namijenjenog investicijama.

Raznovrsni ulagački portfelj

Fond Prosperus Growth nije ograničen na pojedini sektor već ima za cilj izgradnju raznovrsnog portfelja poduzetnika. Ulagat će u najmanje sedam portfeljnih društava (uključujući i njihove povezane osobe). Prema pravilima Fonda Društvo će nastojati imovinu alocirati tako da 36 posto sredstava bude uloženo u kategoriju malih i srednjih poduzetnika, 42 posto u kategoriju većih srednjih poduzetnika te 22 posto u kategoriju velikih srednjih poduzetnika. Kategorije ulaganja koja će Fond razmatrati uključuju dokapitalizaciju ili kupnju postojećih trgovačkih društava kojima je potreban kapital.

Fond iz svoje imovine smije davati zajmove isključivo portfeljnim društvima i to samo paralelno uz ili kao pripremu za vlasničko ulaganje te će svi navedeni zajmovi, u ukupnom iznosu, biti strogo limitirani.

Prosperus Growth će ulagati isključivo u društva u “srednjem“ stadiju rasta i razvoja, uz uvjet da društvo nije “poduzetnik u teškoćama”.

Najmanje 75 posto sredstava Fonda bit će uloženo u poduzetnike u Republici Hrvatskoj, a do najviše 25 posto u društva osnovana u Sloveniji, Srbiji ili Bosni i Hercegovini.