RMOD isplaćuje višak sredstava iz tehničke pričuve korisnicima mirovina iz III. stupa

Korisnicima mirovina iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja RMOD-a, koji su imali isplatu cijele 2018. godine, bit ćena ime viška isplaćeno do 1,5 mjesečne mirovine. Korisnicima koji su primali mirovinu samo dio godine bit će isplaćen razmjeran iznos

u 18:00 Zadnja izmjena: 18.06.2019 u 17:47
174
Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo

Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. (RMOD) najavilo je da će u utorak 18.lipnja isplatiti višak sredstava iz ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, ostvarenog u 2018. godini.

Mogućnost isplate viška regulirana je Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima, u skladu s kojim je imenovani ovlašteni aktuar RMOD-a napravio izračun ukupno ostvarenog viška za sve aktivne ugovore u 2018. godini.

>>Raiffeisen MOD isplaćuje korisnicima 6,5 milijuna kuna “viška” iz 2016.

Uprava RMOD-a donijela je odluku o isplati dijela viška korisnicima mirovina iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (III. stup) razmjerno iznosu ugovorene mirovine, trajanju isplate, obliku mirovine i potrebnom iznosu tehničke pričuve za svaki pojedini ugovor o mirovini.

Korisnicima mirovina iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja RMOD-a, koji su imali isplatu cijele 2018. godine, bit će isplaćeno najviše do 1,5 mjesečne mirovine na ime viška. Korisnicima koji su primali mirovinu samo dio godine bit će isplaćen razmjeran iznos.

Izbor povoljnije mirovine

U RMOD je od 4. lipnja do sada iz Središnjeg registra osiguranika (Regos) upućeno 80 novih izvještaja o izboru mirovinskog osiguravajućeg društva (R-POD obrazaca) temeljem kojih je moguće ugovoriti mirovinu iz II. stupa za sve korisnike mirovina koji su iskoristili pravo na izbor povoljnije mirovine u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja, u skladu s izmjenama propisa iz mirovinskog osiguranja.

Budući da je riječ o korisnicima mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili od 1. siječnja 2019. godine, RMOD ih kontaktira odmah po primitku izvještaja (R-POD obrasca) kako bi što prije započeli koristiti mirovinu iz II. stupa. Prilikom prve isplate bit će im isplaćeni svi zaostaci mirovina od dana umirovljenja, kao i djelomična jednokratna isplata od 15 posto uplaćenih sredstava iz obveznih mirovinskih fondova, ako takvu isplatu zatraže i ako za istu ispunjavaju zakonski uvjet.

Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo je i dalje jedino mirovinsko osiguravajuće društvo u Hrvatskoj ovlašteno za isplatu mirovina iz obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje (II i III stup).