Raiffeisen MOD isplaćuje korisnicima 6,5 milijuna kuna “viška” iz 2016.

Najviše će profitirati korisnici doživotnih mirovina koji će u prosjeku, pored redovnih isplata, dobiti četiri mirovine

239
Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo

Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo (RMOD) danas, nakon 15 godina poslovanja, upravlja imovinom vrijednom 475 milijuna kuna pri čemu je u obveznice uloženo 96 posto sredstava, kazala je na konferenciji za novinare članica Uprave Biserka Žalac. Dodala je kako društvo pozitivno posluje sedam godina, a posljednje dvije godine svom je vlasniku, Raiffeisen banci, isplatilo dobit.

Zahvaljujući dobiti ostvarenoj u prošloj godini, ovih će dana klijentima isplatiti 6,5 milijuna kuna. Najviše će profitirati korisnici doživotnih mirovina koji će u prosjeku, pored redovnih isplata, dobiti četiri mirovine.

Krajem svibnja, društvo je isplatilo 12.734 mirovine, od toga je 209 obveznih mirovina te 12.525 mirovina iz dobrovoljnih fondova.

Nakon završenog razdoblja štednje u obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima do sada je mirovinu u RMOD-u ugovorilo više od 23.000 korisnika.

Dobar dio korisinika iz dobrovoljnih mirovinskih fondova, njih čak 99 posto, unatoč sugestijama zaposlenika Raiffeisen MOD-a da im se doživotna mirovina više isplati, već je u potpunosti zaprimio isplatu svoje privremene mirovine ugovorene na pet godina.

Osim toga dio korisnika mirovina iz obveznih mirovinskih fondova vratio se u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje kako bi koristili za njih povoljniju mirovinu.

Poražavajuća demografija

Tijekom obljetničke konferencije za novinare Željko Bedenic, predsjednik Uprave Raiffeisen MOD-a, skrenuo je pažnju na starenje stanovništva i prenisku stopu fertiliteta kao negativne demografske trendove koji zahvaćaju cijelu Europu i koji imaju negativne posljedice na mirovinske sustave.

S obzirom da Hrvatska nije izuzetak, Bedenic je ponovio kako su sustavu rada kao i mirovinskom sustavu nužne reforme.

“Jedno od rješenja je smanjenje relativnog broja neaktivnog stanovništva za 0,9 posto godišnje. U Hrvatskoj je 56 posto zaposlenog stanovništva u radnoj sposobnoj populaciji, dok je prosjek najrazvijenijih zemalja 75 posto”, kazao je Bedenic.

Dodao je kako bi i pomak u radnom stažu od jedne godine svakih 10 godina prosječni radni staž do 2060. godine podigao na 38 godina čime bi se također djelomično riješio problem sve većeg broja umirovljenika, a sve manje zaposlenih koji uplaćuju doprinose u sustav mirovinskog osiguranja.

Bedenic smatra kako bi se izmjenama zakona mirovinskim društvima trebalo omogućiti ulaganje u Javno-privatna partnerstva odnosno gradnju primjerice bolnica, domova zdravlja, privatnih domova za starije osobe.

Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo i dalje je jedino koje isplaćuje mirovine iz sustava individualizirane kapitalizirane štednje odnosno starosne, invalidske, obiteljske te pojedinačne i doživotne mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja. Isplaćuje osim toga i privremene i doživotne mirovine iz trećeg mirovinskog stupa, odnosno iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja.