Snažan, dvoznamenkasti oporavak maloprodaje u 2021. godini

Na ukupan rast prometa u maloprodaji u prosincu najviše je utjecalo povećanje prodaje motornih goriva i maziva (+38,8%), zbog povećanje potražnje za istima (uslijed manjeg rada od kuće u odnosu na isti mjesec u godini prije) te dijelom zbog više cijene goriva

27
[Image by Rudy and Peter Skitterians from Pixabay]

Podaci o realnom prometu u trgovini na malo u posljednjem mjesecu 2021. ukazuju na godišnji rast od 8,5 posto, što je bilo očekivano s obzirom na nisku bazu u istome mjesecu 2020. te s obzirom na općeniti gospodarski oporavak. Rastu je pridonijela i veća blagdanska potrošnja, zatim izraziti rast broja turističkih dolazaka (+246,8%) odnosno noćenja (+112,9%), te povećani optimizam među potrošačima, navodi se u tjednoj ekonomskoj analizi odjela za istraživanja Privredne banke Zagreb.

Promatrajući prema izvornim, neprilagođenim indeksima, na ukupan je rast prometa u maloprodaji u prosincu najviše utjecalo povećanje prodaje motornih goriva i maziva (+38,8%), zbog povećanje potražnje za istima (uslijed manjeg rada od kuće u odnosu na isti mjesec u godini prije) te dijelom zbog više cijene goriva.

Oporavak poništio pad zbog pandemije iz 2020.

Promatrajući cjelokupno razdoblje 2021. godine, realni je promet u trgovini na malo porastao za 12,1 posto na godišnjoj razini, uvelike poništivši veliko godišnje smanjenje (-5,7%) zabilježeno u 2020. uslijed pojave pandemije te porastavši za 5,6 posto odnosu na pred-pandemijsku 2019. godinu. Na izrazito visok godišnji rast realnog prometa u maloprodaji lani je utjecao (uz efekt niske baze u 2020.) snažan oporavak u turizmu, koji je tijekom cijele prošle godine u prosjeku zabilježio 78 postotni rast dolazaka te 55 postotni rast noćenja, pri čemu je potrošnja stranih turista u prva tri tromjesečja 2021. porasla za 90,2 posto na godišnjoj razini.

Uz oporavak potrošačkog optimizma, pozitivno je na povećanje prodaje u trgovini na malo djelovalo i povećanje broja zaposlenih osoba, koje je lani iznosilo 2,2 posto na godišnjoj razini (dijelom potpomognuto i nastavkom državnih mjera pomoći), uz istovremeno smanjenje broja nezaposlenih za 9,3 posto.

oporavak maloprodaje
Izvor: PBZ istraživanja

Strukturno  gledajući (izvorni, neprilagođeni podaci), najveći je doprinos ukupnom rastu prometa u maloprodaji lani (prema visini udjela u ukupnom prometu) došao od rasta prometa motornih goriva (+29,7%) i kod nespecijaliziranih prodavaonica pretežno živežnim namirnicama (+9,2%). S druge pak strane, najslabije su stope godišnje rasta
zabilježene tamo gdje je bio izrazito visok rast u 2020., kada su se promijenile navike potrošnje, uslijed pojave pandemije, a to su primarno internetska trgovina (+6,7%) i ljekarne, medicinski i ortopedski te kozmetički i toaletni proizvodi (+6,2%).

Umjereni optimizam

Umjereni optimizam glede nastavka godišnjeg rasta potrošnje u trgovini na malo u
siječnju se očitava u vidu porasta pouzdanja u trgovini na malo na godišnjoj razini (uzrokovan poboljšanjem procjena trgovaca o prošloj i budućoj poslovnoj situaciji te procjenom o daljnjem smanjenju zaliha što ukazuje na rast potražnje) i znatno manjeg (-20,9%) broja nezaposlenih (28.1. posljednji podatak) u odnosu na kraj siječnja 2020. Negativni rizici pritom proizlaze iz skorašnjeg povećanja cijena energenata za kućanstva, što će znatno utjecati na osobnu potrošnju, ali i zbog dalje zabrinjavajuće zdravstvene situacije.