HTZ dodjeljuje bespovratnih 16,5 milijuna kuna

Novac mogu dobiti događanja koja stvaraju prepoznatljiv imidž hrvatskog turizma i zemlje u cjelini te obogaćuju ponudu u pred i posezoni

33
HTZ program potpora

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) je objavila javne pozive za programe potpora putem kojih će se dodjeljivati bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 16,5 milijuna kuna, a s ciljem unapređenja proizvoda, stvaranja prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma i zemlje u cjelini te obogaćivanja ponude u pred i posezoni.

Objavljen je Javni poziv za potpore događanjima u 2017. godini, za potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima te za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2017. godini.

U obzir dolaze događanja od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju koja obogaćuju turističku ponudu pojedine uže ili šire destinacije i Hrvatske u cjelini.

Prihvatljivi su troškovi bez PDV-a

Potporu mogu dobiti događanja koja pridonose razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone, povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u PPS razdoblju te jačanju snage branda hrvatskog turizma, odnosno stvaranju prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma.

HTZ će financirati od 50 do 100 posto ulaganja. Prihvatljivi troškovi su ukupni troškovi predviđeni za svaku pojedinu mjeru, ali u njih ne ulazi porez na dodanu vrijednost.

Prijave se primaju do 21. odnosno 28. travnja.