Furjan, Pucar i Radić kandidati za predsjednika HUP-a

Za predsjednika HUP-a nominirana su tri kandidata: Mihael Furjan, predsjednik Uprave Plive, Marin Pucar, predsjednik Uprave Podravke, te Renato Radić, osnivač i direktor bjelovarske tvrtke Prima namještaj

38
Zakon o radu

Hrvatska udruga poslodavaca otvorila je nominacijski postupak za novog predsjednika Udruge. Gordanu Deranju, koja je vodila HUP u proteklih šest godina, privremeno je, do izbora novog predsjednika ili predsjednice, zamijenila predsjednica Vijeća članova HUP-a Marina Pulišić, članica Upravnog odbora Jadran galenskog laboratorija iz Rijeke, dok je na poziciju direktora, nakon odlaska Davora Majetića, privremeno, kao vršitelj dužnosti, imenovan Damir Zorić.

Kao kandidati za predsjednika HUP-a nominirani su Mihael Furjan, predsjednik Uprave Plive, Marin Pucar, predsjednik Uprave Podravke, te Renato Radić, osnivač i direktor bjelovarske tvrtke Prima namještaj.