Neto imovina DMF-ova u travnju smanjena za 62,3 milijuna kuna

Neto imovina DMF-ova u travnju se smanjila za 62,3 milijuna kuna (0,81% na mjesečnoj razini) te je iznosila 7,66 milijardi kuna. Mjesečni prinosi DMF-ova u travnju su se kretali od -2,42 do -0,37 posto, a prinosi na godišnjoj razini od -4,06 do 2,71 posto

18
Neto imovina DMF
[Photo by cottonbro from Pexels]

U travnju 2022. godine broj članova osam otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,50 posto na mjesečnoj razini, dok se broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) smanjio za 0,04 posto, čime su spomenuti fondovi brojali 359.267 (ODMF) odnosno 46.002 (ZDMF) člana. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u travnju 2022. iznosile su 55,47 milijuna kuna, odnosno 14,2 post manje u odnosu na prethodni mjesec, navodi se u mjsečnom izvješću HANFA-e za travanj.

Ukupne isplate iz DMF-ova u travnju 2022. iznosile su 26,98 milijuna kuna, što je za 19,2 milijuna kuna (41,51%) manje od iznosa ukupnih isplata DMF-ova u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 72,21 posto, isplate zbog promjene fonda 20,69 posto, a isplate zbog smrti 7,09 posto ukupnih isplata u travnju. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja isplaćeno je 7,19 milijuna kuna u formi jednokratnih isplata, 6,78 milujuna kuna putem mirovinskog društva (fonda), a 5,51 milijuna kuna transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u travnju se smanjila za 62,3 milijuna kuna (0,81% na mjesečnoj razini) te je iznosila 7,66 milijardi kuna. Mjesečni prinosi DMF-ova u travnju su se kretali od -2,42 do -0,37 posto, a prinosi na godišnjoj razini od -4,06 do 2,71 posto. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice s udjelom od 53,86 posto neto imovine, zatim dionice s 25,59 posto te investicijski fondovi s 11,43 posto. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova povećao se na mjesečnoj razini za 0,57 p.b., ulaganja u investicijske fondove narasla su za 0,09 p.b., dok se značaj ulaganja u dionice povećao za 0,08 p.b.