Nastavak rasta obujma industrijske proizvodnje u listopadu

Rast obujma na mjesečnoj razini prvenstveno je došao od rasta u prerađivačkoj industriji te u djelatnostima Opskrbe električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom, dok je kod Rudarstva i vađenja zabilježen nastavak negativnih mjesečnih stopa šesti mjesec za redom

14

Prema posljednjim podacima Državnog zavoda za statistiku ukupna sezonski i kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja u listopadu je u usporedbi sa rujnom 2021. bila viša za 1,9 posto dok je u odnosu na isti mjesec 2020. obujam industrijske proizvodnje porastao za 2,7 posto. Rast obujma na mjesečnoj razini prvenstveno je došao od rasta u prerađivačkoj industriji (+0,3%) te u djelatnostima Opskrbe električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom (+13,2%) dok je kod Rudarstva i vađenja zabilježen nastavak negativnih mjesečnih stopa već šesti mjesec, koji je u listopadu ubrzao na 10,7 posto.

Godišnji nastavak rasta predvodili su energija (+10,4%) i trajni proizvodi za široku proizvodnju (+8,7%), dok je pad zabilježen jedino u proizvodnji intermedijarnih proizvoda (-3,1%).

Promatrano na godišnjoj razini dinamika rasta prerađivačke industrije koja čini više od  83 posto ukupne industrijske proizvodnje, u listopadu je usporila na 0,9 posto (kalendarski prilagođeni indeksi). Kod 16 djelatnosti prerađivačke industrije zabilježen je rast, dok je 8 djelatnosti zabilježilo smanjenje proizvodnje u odnosu na listopad 2020. Proizvodnja u djelatnostima Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija rasla je po godišnjoj stopi od 13,5 posto dok je Rudarstvo i vađenje zabilježilo pad za 4,6 posto.

Prema izvornim indeksima u listopadu je godišnja stopa rasta obujma industrijske proizvodnje iznosila 0,6 posto, dok je kumulativni godišnji rast u promatranom dijelu godine iznosio 6,3 posto. U istom je razdoblju prema podacima DZS-a zabilježen pad zaposlenosti u industriji (-0,7%) pa je proizvodnost rada u djelatnostima industrije od siječnja do listopada veća za razmjerno visokih 7 posto.

Godišnje stope rasta traju od prosinca prošle godine pa je proizvodnja u prvih deset mjeseci 2021. viša za 7,1 posto. Pri tome, promatrano prema glavnim industrijskim grupacijama, najvišu stopu rasta u prvih deset mjeseci bilježe trajni proizvodi za široku potrošnju (+9,8%). Slijede kapitalni proizvodi sa stopom rasta od 8,8 posto, intermedijarni proizvodi 7,7 posto, netrajni proizvodi za široku potrošnju 5,8 posto te energija 5,6 posto.

Poslovna očekivanja u listopadu su se u svim djelatnostima pogoršala u odnosu na rujan ove godine te je indeks pouzdanja poslovnih subjekata u svim djelatnostima bio ispod prosječne razine iz prethodna tri mjeseca. Kretanja poslovnog optimizma u djelatnostima industrije sugeriraju usporavanje pri čemu se kao ograničavajući faktori za poslovanje ističu manjak radne snage i financijska ograničenja. S druge strane, oporavak vanjske potražnje i učinak niske prošlogodišnje baze čimbenici su koji trebali nastaviti podržavati nastavak solidnog oporavka obujma industrijske proizvodnje u ovoj godini.