Institutu IGH nadzor nad infrastrukturnim projektom Nin – Privlaka – Vrsi

Planirani završetak radova je svibanj 2022. godine, a vrijednost cjelokupnog projekta iznosi 397 milijuna kuna bez PDV-a

76
Nin – Privlaka – Vrsi
Josip Brajdić, opunomoćenik i direktor Zavoda za stručni nadzor i vođenje projekata u Institutu IGH d.d. i Hrvoje Bašić, direktor poduzeća Vodovod-Vir d.o.o.

Institut IGH potpisao je ugovor o uslugama nadzora nad provedbom projekta Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Nin – Privlaka – Vrsi, u vrijednosti od 5,11 milijuna kuna bez PDV-a.

Ugovor o nadzoru sklopljen je nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave. Potpisali su ga u ime naručitelja Hrvoje Bašić, direktor poduzeća Vodovod-Vir d.o.o. i Josip Brajdić, opunomoćenik i direktor Zavoda za stručni nadzor i vođenje projekata u Institutu IGH d.d. u ime zajednice ponuditelja koju čini s partnerima Ecoenergy i Terestrika.

Vrijednost projekta 397 milijuna kuna

Svrha je ugovora osigurati kvalitetno upravljanje i uspješnu provedbu investicija predviđenih projektom, kroz stručni nadzor nad provedbom projekta Izgradnje kanalizacijske mreže, crpne stanice, podmorskog ispusta i sanacije vodovodne mreže i projekta Izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda II. stupnja pročišćavanja kapaciteta 26.000 ES (UPOV GRGUR).

Sustav javne odvodnje aglomeracije Nin – Privlaka – Vrsi sastoji se od 102 kilometra gravitacijske i tlačne kanalizacije, 34 crpne stanice, 32 kilometra sanacije vodovoda, podmorskog ispusta ukupne dužine 4,4 kilometra, od čega je samo podmorski dio dug 3,2 kilometra i završava u virskom moru na dubini od 30 metara.

Planirani završetak radova je svibanj 2022. godine, a vrijednost cjelokupnog projekta iznosi 397 milijuna kuna bez PDV-a.