Objavljen natječaj za članove Uprave Zagrebačkog holdinga

Zainteresirani kandidati moraju priložiti prijedlog programa razvoja Holdinga koji definira strateški okvir te glavne aktivnosti koje je potrebno poduzeti radi povećanja učinkovitosti i kvalitete usluga koje pruža Holding

21
Zagrebački holding

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet donijeli su kao Skupština Zagrebačkog holdinga odluku o raspisivanju natječaja za izbor tri člana Uprave Holdinga na mandat od četiri godine, priopćio je u ponedjeljak Ured gradonačelnika.

“Kako je Holding jedna od ključnih poluga za podizanje kvalitete života Zagrepčanki i Zagrepčana, od kandidatkinja i kandidata koji se planiraju javiti na natječaj očekujemo da su iznimno motivirani i spremni dati svoj doprinos i ponuditi inovativna rješenja u skladu s našom vizijom Zagreba kao zelenijeg, transparentnijeg i učinkovitijeg grada”, poručili su gradski čelnici.

Zagrebački holding je najvažnije gradsko poduzeće, koje pruža brojne komunalne usluge i kroz sljedeće četiri godine očekuje ga veliki zadatak povećanja učinkovitosti i smanjivanja troškova.

Tomašević je istaknuo da, kao što su i najavljivali, žele vidjeti najbolje ljude na tim mjestima pa poziva sve kvalificirane i motivirane osobe da se jave na natječaj.

Šest dodatnih uvjeta

Osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima, u javnom natječaju koji će biti otvoren do 12. srpnja navedeno je još šest dodatnih uvjeta.

  • da ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij odgovarajuće struke(VII. stupanj stručne spreme);
  • da ima najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju navedeni stupanj stručne spreme;
  • da ima najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim pozicijamau upravljanju trgovačkim društvima i/ili drugim pravnim osobama u nekom odsljedećih područja: financije, restrukturiranje, komunalne usluge ili IT sektor;
  • da priloži prijedlog programa razvoja Zagrebačkog holdinga d.o.o, koji definira strateški okvir te glavne aktivnosti koje je potrebno poduzeti radi povećanja učinkovitosti i kvalitete usluga koje pruža ZGH d.o.o. (maksimalna duljina teksta tri stranice);
  • da nema dospjelih nepodmirenih poreznih dugovanja prema Republici Hrvatskoj;6
  • ako kandidat posjeduje dionice ili udjele, da trgovačko društvo u kojem je kandidat imatelj dionica ili vlasnik udjela od najmanje 25 poto temeljnog kapitala nema nepodmirenih poreznih dugovanja prema Republici Hrvatskoj.

>>Zagrebački holding u prvom polugodištu u gubitku od 140 mil. kuna

>>Nikola Vuković novi je predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga