Polje vjetroelektrana Ljubač kod Knina opskrbljuje 30.000 kućanstava

Šibensko-kninska županija ima sedam vjetroparkova koje proizvode tri puta više energije nego što se u županiji potroši. No, vjetroelektrana u Ljupću vjerojatno je posljednja jer Županija planira zaokret prema solarnoj energiji

30
Petrol vjetroelektrana Ljubač
[Izvor: petrol.hr]

U naselju Ljubač kod Knina, u u Šibensko-kninskoj županiji, službeno je otvorena vjetroelektrana koju je još prošle godine pokrenula slovenska energetska tvrtka Petrol. Vjetroelektrana Ljubač proizvodi 96 gigavatsati električne energije i energijom opskrbljuje oko 30 tisuća kućanstava. Vjetroelektrana raspolaže s devet turbina tvrtke Nordex, nazivne snage 3,6 megavata. Polje vjetroelektrana Ljubač u Hrvatskoj prvi je vjetropark u grupi Petrol koji je izgrađen bez financijskih potpora za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije.

Vjetroelektrana Ljubač je druga Petrolova vjetroelektrana u Hrvatskoj. Prva je pokrenuta vjetroelektrana Glunča, s devet turbina pojedinačne nazivne snage 2,3 megavata, što je dovoljno za opskrbu 16 tisuća kućanstava.

Šibensko-kninska županija ima sedam vjetroparkova koje proizvode tri puta više energije nego što se u županiji potroši. No, vjetroelektrana u Ljupću vjerojatno je posljednja jer Županija planira zaokret prema solarnim panelima, najavio je župan Marko Jelić.

“Ovo je jedan od posljednjih vjetroparkova koji će se graditi ovdje, ali zato širom otvaramo vrata za obnovljive izvore u segmentu solarne energije. Odredili smo da će jedinice lokalne samourave prema svojim nahođenjima imati do 200 hektara, a to je otprilike 150 megavata po jedinici lokalne samouprave, te još 25 hektara unutar njihovih prostornih planova”, rekao je župan Jelić.

U Petrolu su najavili ulaganja u solarne elektrane na području Šibensko-kninske županije. Planiraju tri solarne elektrane ukupne snage 22 megavata koje bi proizvodile 29 gigavatsati energije. Investicija se procjenjuje na 17 milijuan eura, a trebale bi postati aktivne iduće godine.

U okviru Grupe Petrol aktivne su dvije vjetroelektrane, 30 manjih solarnih elektrana i šest manjih hidroeletrana. Većina ih se nalaziu Hrvatskoj, Srbiji te Bosni i Hercegovini.

Krajem 2021. Grupa Petrol imala je ukupnu instaliranu snagu za proizvodnju električne eenrgije iz obnovljivih izvora od 68,9 megavata. Plan je do 2025. dostići 160 megavata instalirane snage za vlastite potrebe i prodaju. Do 2025. Petrol u u energetsku tranziciju namjerava uložiti 35 posto ukuonog investicijskog potencijala od 698 milijuna eura. Najveći dio investirat će u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.