U Hrvatskoj 30 posto poduzeća nema zaposlenih

Najveći broj poduzetnika bez zaposlenih je u trgovini, stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima te građevinarstvu

128
poduzetnicibez zaposlenih

Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe, u Hrvatskoj je u 2018. godini poslovalo 131.117 poduzetnika, od kojih  39.711 ili 30,3 posto nije imalo zaposlenih, navodi se u analizi FINA-e.

Od ukupnog broja poduzetnika bez zaposlenih u 2018. godini, njih 35.830 je redovno poslovalo, 1609 je bilo u likvidaciji, a 2272 u stečaju. Njihov udio u ukupnom broju poduzetnika je velik, ali u odnosu na druge pokazatelje udio poduzetnika bez zaposlenih je mali: u ukupnim prihodima 2,5 posto, u rashodima 2,9 posto, u dobiti prije oporezivanja 7,3 posto, u dobiti razdoblja 7,8 posto, u izvozu 1,7 posto te u investicijama 3,3 posto.

Njihov udio je najveći u gubitku razdoblja, 31 posto, s tim da neto gubitak iznosi 2,1 milijardu kuna. Za usporedbu, najveći su ukupan prihod (udio 37,3%), a jednako tako i najveću neto dobit (udio 38,2%), ostvarili poduzetnici s 250 i više zaposlenih koji u ukupnom broju poduzetnika sudjeluju s 0,3 posto, a u ukupnom broju zaposlenih s 33,5 posto.

Ukupni neto gubitak 2,1 mlrd kuna

Najviše poduzetnika bez zaposlenih je u djelatnosti trgovine (8361), stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima (5923) i građevinarstvu (4454). Najveće ukupne prihode ostvarili su poduzetnici u djelatnosti trgovine (4,5 milijardi kuna), poslovanju nekretninama (3,5 milijardi kuna) i građevinarstvu (2,8 milijardi kuna). Promatrano na razini područja djelatnosti samo na razini njih šest, od ukupno 20 područja, poduzetnici bez zaposlenih nisu iskazali neto gubitak u 2018. godini.

Ukupan rezultat svih poduzetnika bez zaposlenih bio je također negativan i iznosio je 2,1 milijardu kuna neto gubitka. Najveći neto gubitak iskazali su poduzetnici u djelatnosti građevinarstva (776,5 milijuna kuna), u djelatnosti poslovanja nekretninama (572 milijuna kuna) i u prerađivačkoj industriji (435,2 milijuna kuna).

Promatrano na razini županija poduzetnici bez zaposlenih iskazali su neto gubitak u svim županijama, osim u Karlovačkoj (neto dobit od 10,3 milijuna kuna) i Koprivničko-križevačkoj županiji (neto dobit od 6,2 milijuna kuna). Najveći iskazani neto gubitak poduzetnika bez zaposlenih iskazan je u županiji Grad Zagreb (801,8 milijuna kuna), Primorsko-goranskoj (227,8 milijuna kuna), Zagrebačkoj (227,6 milijuna kuna), Istarskoj (161,4 milijuna kuna) i Splitsko-dalmatinskoj županiji (156,5 milijuna kuna). Prema ukupnom prihodu u 2018. godini među poduzetnicima bez zaposlenih najbolji poduzetnik je Manta d.o.o., a prema kriteriju neto dobiti Cervesia Zagreb d.o.o.