Prosječna neto plaća računalnog programera u 10 godina porasla 27,8 posto

U djelatnosti računalnog programiranja i savjetovanja najveći prihod u 2017. godini ostvario je Combis, a najveću dobit Hewlett-Packard. U desetogodišnjem razdoblju 2008. - 2017. broj poduzetnika porastao je 128%, broj zaposlenih 152%, ukupni prihodi 145%, a neto dobit 227%

459
računalno programiranje

FINA-ina analiza podataka iz Registra godišnjih financijskih izvještaja u razdoblju od 2008. do 2017. godine u djelatnosti računalnog programiranja, savjetovanja i djelatnostima povezanim s njima, pokazala je u 2017. godini, u odnosu na početnu promatranu godinu (2008.), zamjetan rast broja poduzetnika i to za 1950 (128,4 %), broja zaposlenih za 9867 (151,8 %), ukupnih prihoda za gotovo 5,9 milijardi kuna (145,3 %), neto dobiti za 592,6 milijuna kuna (226,6 %), izvoza za 2,3 milijarde kuna (387,9 %), uvoza za 729 milijuna kuna (165,1 %), investicija u novu dugotrajnu imovinu za 33 milijuna kuna (20,7 %), a prosječne mjesečne neto plaće porasle su za 27,8 %, sa 6.053 kune, na 7.737 kuna.

Od 3469 poduzetnika, 3465 je u privatnom vlasništvu, dva su u državnom vlasništvu, APIS IT d.o.o. i MIPS d.o.o., jedan u mješovitom vlasništvu Plavi Tim d.o.o. i jedan u zadružnom vlasništvu, Braniteljska socijalno radna zadruga Ideja.

Prvi poduzetnik po ukupnim prihodima u 2017. godini je Combis d.o.o. iz Zagreba, a HEWLETT-PACKARD d.o.o. iz Zagreba ostvarilo je najveću dobit. Najviše zaposlenih, 300 ili više, imali su: APIS IT d.o.o., Combis d.o.o., IN2 d.o.o., King ICT d.o.o. i Span d.o.o.

Izvor: FINA, podaci za 2017.

Na razini županija u promatranom razdoblju (2008.-2017.), u djelatnosti računalnog programiranja, savjetovanja i djelatnostima povezanim s njima (NKD 62), nominalno je najviše rastao broj poduzetnika u Gradu Zagrebu (1075), Splitsko-dalmatinskoj (132), Zagrebačkoj (115) i Osječko-baranjskoj županiji (91), a izraženo u postotku najveći je rast ostvaren u Požeško-slavonskoj (325 %), Koprivničko-križevačkoj (312 %), Karlovačkoj (240 %) i Virovitičko-podravskoj županiji (200 %). Broj zaposlenih u navedenoj djelatnosti nominalno je najviše porastao u Gradu Zagrebu (6387), Splitsko-dalmatinskoj (762) i Varaždinskoj županiji (428).

Izvor: FINA, podaci za 2017.