Hoće li Vlada konačno ukloniti opasni otpad iz Biljana Donjih?

Nakon niza bezuspješnih pokušaja da dokaže kako je riječ o sirovini, Vlada je zadužila Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja da donese Odluku o sanaciji odlagališta te da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigura potrebna sredstva i provede sanaciju

31
[Izvor: Pixabay]

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. kolovoza donijela zaključak o sanaciji odlagališta otpada na lokaciji Crno Brdo u Biljanama Donjim u Zadarskoj županiji. Riječ je o brdu proizvodnih ostataka iz nekadašnje Tvornice elektroda i ferolegura (TEF) iz Šibenika – više od 100 tisuća tona troske – koje već godinama stoji u Biljanima Donjim i prijetnja je zdravlju ljudi. Troska se nalazi na državnom zemljištu i njeno uklanjanje u nadležnosti je Ministarstva državne imovine.

Troska je nastala kao ostatak pri taljenju silikomanganske rude u šibenskoj tvornici, a u Biljane Donje je dovezena 2010. prilikom sanacije tvornice. Europska komisija je još 2014. prvi put upozorila Hrvatsku da treba postupiti u u skladu s europskom Direktivom o otpadu i ukloniti opasni otpad.

Kako na opomenu nije bilo konkretne reakcije, Europski sud 2. svibnja 2019. donosi presudu da troska treba biti uklonjena s nezakonitog odlagališta u Biljanama Donjim i neopasno zbrinuta u skladu s Direktivom. To nije učinjeno, pa je Europska komisija 15. veljače ove godine ponovno prijavila Hrvatsku Sudu Europske unije jer nije postupila prema presudi iz 2019. kojom je utvrđeno da Hrvatska nije ispunila svoje obveze o uklanjanju opasnog otpada.

Europska komisija je još 2014. prvi put upozorila Hrvatsku da treba postupiti u u skladu s europskom Direktivom o otpadu i ukloniti opasni otpad

Država je prvo tvrdila da je riječ o rudnom blagu, pa o nusproizvodu. Osnovala je komisije i naručivala studije kako bi dokazala da je riječ o sirovini, a ne o otpadu. Konačno se morala suočiti s činjenicom da je odgovorna za zbrinjavanje opasnog otpada u Biljanima Donjim.

Europski sud u presudi iz 2019. navodi kako Hrvatska nije poduzela sve mjere da se gospodarenje troskom provodi tako da se ne ugrožava zdravlje ljudi i šteti okolišu te da nije ispunila svoje obveze jer je smatrala da je troska odložena u Biljanima Donjim nusproizvod. Sud je odlučio da se troska treba smatrati otpadom te da Hrvatska nije poduzela mjere da tvrtka koja je “ima u svom posjedu obradi sama ili da obradu povjeri drugome”.

U dokumentu prihvaćenom na sjednici Vlade u četvrtak navodi se da je troska odložena na katastarskoj čestici u vlasništvu Republike Hrvatske na površini od 13.639 m² te na nekoliko čestica u suvlasništvu velikog broja fizičkih osoba na površini od 1.874 m². Ukupna količina odložene troske prema Geodetskom elaboratu iznosi 76.194, 37 m³.

U ožujku 2020. naručena je od društva IGH d.d. izrada novog vještačkog nalaza temeljem kojeg je utvrđeno kako se talionička troska odložena u Biljanama Donjim uz određena ograničenja može upotrijebiti u građevinarstvu. Slijedom toga izrađena je tehnička specifikacija kojom su utvrđene metode prerade troske kako bi se stvorio agregat upotrebljiv u građevinarstvu (miješanje primjerice s vapnom) te je temeljem zaprimljenog Izvještaja o vještačenju troske odložene na lokaciji Crno Brdo koji je izradilo Ascon Institut d.o.o. utvrđeno da se odložena talionička troska na lokaciji Biljane Donje ne može upotrijebiti kao građevinski materijal samostalno, već isključivo u kombinaciji s drugim materijalima.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zatražilo je i procjenu tržišne vrijednosti talioničke troske odložene u Biljanima Donjim kako bi ju pokušala prodati. Na javni poziv nije se odazvao nitko.

Projekt sanacija odlagališta na lokaciji u Biljanama Donjim Vlada je uvrstila u Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2028. godine.

Sada je Vlada zadužila Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja da donese Odluku o sanaciji odlagališta te da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigura potrebna sredstva i provede sanaciju.