U 2020. manjak u robnoj razmjeni s inozemstvom smanjen za 18,5 posto

Uz pad robnog izvoza i uvoza, manjak u robnoj razmjeni u 2020. iznosio je 7,9 milijardi eura, zabilježivši pad od 18,5 posto u odnosu na 2019. godinu. Pokrivenost uvoza izvozom u 2020. porasla je sa 60,9 na 65,2 posto

9
oporavak izvoza

Uz nastavak godišnjih stopa rasta robnog izvoza, posljednji podaci Državnog zavoda za statistiku za prosinac prošle godine pokazali su i godišnji rast uvoza robe. Ukupna vrijednost plasirana na inozemna tržišta promatrana u eurima u prosincu je iznosila 1,3 milijarde eura, što predstavlja rast od 10,4 posto u odnosu na prosinac 2019. godine, navode u analizi analitičari RBA.

S druge strane, uvezeno je robe u vrijednosti od gotovo 2 milijarde eura, čime je prekinut trend petomjesečnog godišnjeg pada te zabilježen rast po stopi od 10,1 posto. Uz rast robnog izvoza i uvoza, manjak u robnoj razmjeni iznosio je 639 milijuna eura, zabilježivši time pozitivna godišnja kretanja po stopi od 9,6 posto. Pokrivenost uvoza izvozom u prosincu se spustila na 67,4 posto.

Podaci o hrvatskoj robnoj razmjeni s inozemstvom za prosinac zaokružili su statistiku za 2020. godinu te potvrdili pad izvoza (-2,3%) i uvoza (-8,6%) robe u odnosu 2019. godinu. Uz pad robnog izvoza i uvoza, manjak u robnoj razmjeni u 2020. iznosio je 7,9 milijardi eura, zabilježivši pad od 18,5 posto u odnosu na 2019. godinu. Pokrivenost uvoza izvozom u 2020. se popela na 65,2 posto (s 60,9% u godini ranije).

Najveći pad izvoza u sektoru Strojevi i prijevozna sredstva

Međusektorska analiza prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji te usporedba s 2019. godinom pokazuju da je pad izvoza u 2020. godini dobrim dijelom posljedica razmjerno snažnog pada u sektoru Strojevi i prijevozna sredstva u kojem je, iskazano u eurima, zabilježen pad izvoza od 8,6 posto. Slijede Mineralna goriva i maziva s padom od 7,2 posto te Proizvodi svrstani prema materijalu s padom od 2,8 posto.

Sektor koji je zabilježio najveći doprinos ublažavanju pada u 2020. bio je Hrana i žive životinje, s rastom od 10,4 posto.

S druge strane, najveći doprinos padu uvoza u istom razdoblju došao je od pada u sektoru Mineralna goriva i maziva, s razmjerno snažnim padom od 35,5 posto. Slijede Strojevi i prijevozna sredstva (-10,2%) te Proizvodi svrstani prema materijalu (-5,0%). Ublažavanju pada uvoza u promatranom razdoblju najviše je pridonio sektor Kemijski proizvodi, s rastom uvoza od 7,3 postp.

Promatrano u eurima, izvozne transakcije s državama Europske unije tijekom 2020. pale su za 0,3 posto dok je uvoz u odnosu na 2019. pao za 8,9 posto. Uz vrijednost izvoza od 10,4 milijarde eura i vrijednost uvoza od 18,3 milijardi eura, deficit u robnoj razmjeni s EU u 2020. iznosio je 7,9 milijardi eura, zabilježivši pad od 18,1 posto u odnosu na 2019. godinu. S državama Europske unije Hrvatska je u tijekom 2020. ostvarila 69,7 posto ukupnog izvoza te 80,2 posto ukupnog uvoza.

Prema prvim podacima o hrvatskoj robnoj razmjeni s inozemstvom za siječanj, promatrano u eurima, robni izvoz bio je niži za 4,6 posto dok je robni uvoz bio niži za 13,8 posto. Uz navedena kretanja zabilježen je manjak u robnoj razmjeni u vrijednosti od 550 milijuna eura, što predstavlja pad od 27,9 posto u odnosu na siječanj prošle godine.