Goranska pretovarna stanica Sović laz bit će u funkciji od svibnja

Izgradnja ceste košala je 2,7 milijuna kuna od čega je 40 posto osigurao Fond za energetsku učnkovitst i zaštitu okoliša, a 60 posto osigurale su goranske lokalne samouprave

32
Pretovarna stanica Sović laz

Završena je prilazna cesta koja od prometnice Delnice – Crni Lug vodi prema odlagalištu otpada u Sović lazu, tako da će od ovog proljeća osam goranskih lokalnih samouprava biti uključeno u sustav otpremanja otpada prema županijskom odlagalištu na Marišćini. Prvi je u sustav, još prošle godine, ušao grad Vrbovsko, a sad će se pridružiti i ostali.

“Izgradnja prilazne ceste do pretovarne stanice Sović laz bila je završni element da bi se krenulo u korištenje tog prostora na kojem su izgrađeni pretovarna stanica i reciklažno dvorište. Riječ je o vrlo kvalitetnoj infrastrukturi vezanoj uz prikupljanje i otpremu otpada. U sklopu ove lokacije je i upravna zgrada, izlazno-ulazna rampa, sva potrebna aparatura i oprema, vaga za mjerenje težine vozila koja dovoze otpad te prostor za građevinski otpad. Izgradnja ceste košala je 2,7 milijuna kuna od čega je 40 posto osigurao Fond za energetsku učnkovitst i zaštitu okoliša, a 60 posto osigurale su goranske lokalne samouprave – gradovi Čabar i Delnice te općine Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora i Skrad”, rekao je za Novi list Boro Tomić, direktor delničkog poduzeća Komunalac – vodoopskrba i odvodnja.

Radovi su završeni pa sad slijedi tehnički pregled i ishodovanje uporabne dozvole nakon čega će se potpisati ugovor s poduzećem Ekoplus koje vodi brigu o prijevozu otpada s pretovarne stanice Sović laz prema županijskom odlagalištu otpada na Marišćini. Očekuje se da bi procedura trebala biti završena tijekom travnja, tako da bi od 1. svibnja ova lokacija biti u punoj funkciji.

Do sada je u sustav koji obuhvaća pretovarnu stanicu, reciklažno dvorište i prilaznu cestu utrošeno oko 25 milijuna kuna od čega je najveći dio financirao Fond za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša, a veliki doprinos dan je i kroz program švicarske darovnice te sredstva lokalnih samouprava i Primorsko-goranske županije.

Sada slijedi sanacija odlagališta otpada Sović laz, u okviru koje bi trebala biti uređena i kompostana za biootpad te sortirnica. Sva potrebna dokumentacija je pripremljena, ishodovana je građevinska dozvola i projekt je prijavljen Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje. Kad sanacija bude gotova, sustav prikupljanja i otpremanja otpada but će riješen u cijekosti.

No, nova tehnologija podiže troškove i krajnji korisnici moraju znati da će to dovesti do povećanja cijena tog dijela komunalnog standarda, upozorio je zaključio je direktor Komunakca Boro Tomić.