Samo petina hrvatskih kompanija vidi startupove kao strateške partnere

Među rijetkima koji su doživjeli pozitivan utjecaj pandemije na prodaju proizvoda/usluga, nalazi se najviše startupova iz sektora online igara i e-trgovine, te kompanija iz sektora informacijskih tehnologija, otkriva istraživanje Digital Footprint PwC-a Hrvatska

29
digital footprint

U listopadu 2020. godine kompanija PwC Hrvatska provela je istraživanje među startupovima i kompanijama u Hrvatskoj s ciljem sagledavanja posljedica pandemije COVID-19 na njihovo poslovanje, kao i njihove prilagodbe na novonastale tržišne uvjete. Izvješće Digital Footprint daje sveobuhvatnu analizu trenutačnog stanja hrvatskog startup ekosustava i poslovanja kompanija, kao i pregled njihovih očekivanja u nadolazećem razdoblju.

Iako se pokazuje da je pandemija nesumnjivo potakla prilagodbu gospodarstva i ubrzanu težnju ka implementaciji digitalnih rješenja i transformaciji postojećih poslovnih modela, to ne dolazi bez određenih specifičnih izazova. Za utvrđene prepreke, u okviru izvješća Digital Footprint, PwC Hrvatska daje preporuke za njihovo prevladavanje, kreiranjem poticaja za stvaranje novih i prilagođenih potpornih mehanizama. Osim toga, izvješće daje osnovu za buduću analizu trendova digitalne ekonomije u Hrvatskoj i omogućava kontinuirano praćenje napretka i promjena u tom području.

Startup ekosustav u fazi ranog razvoja

Analiza hrvatskog startup ekosustava pokazuje da je on još uvijek u fazi ranog razvoja,
imajući u vidu da gotovo 90 posto startupa posluje pet ili manje godina i ima do deset
zaposlenih, dok je 62 posto startupa primilo investiciju za razvoj svog poslovanja, a 50 posto njih generira prihode. Kod više od polovine startupa pandemija je negativno utjecala na prodaju proizvoda/usluga, trećina nije osjetila utjecaj, a najmanji udio, njih 13 posto,
zabilježilo je pozitivan utjecaj.

Hrvatska startup scena ima i nekoliko primjera izuzetno uspješnih startupa. U 2020. godini Hrvatska je, u uvjetima COVID-19 pandemije, dobila svog prvog jednoroga (eng. unicorn), Infobip, s procijenjenom vrijednošću većom od milijardu američkih dolara. Ipak, prosječno ulaganje u startupove koji su dobili eksterno financiranje iznosilo je oko 400 tisuća eura, što je niže od prosječne razine investicija u startup ekosustavima koji se nalaze u ranoj fazi razvoja. izvješće pokazuje da startupovi investicije dobivaju uglavnom od VC fondova i domaćih ili međunarodnih organizacija u obliku bespovratnih sredstava.

Pandemija utječe na prilagođavanje lanaca opskrbe i strateških ciljeva

Kod kompanija je također očit sličan utjecaj pandemije na poslovanje: 77 posto kompanija prijavljuje negativne učinke pandemije na prodaju, 13 posto ih nije osjetilo utjecaj, a samo 11 posto je osjetilo pozitivne učinke. Posljedice su da velika većina kompanija (73%) prilagođava svoje proizvode/usluge tzv. “novoj normali” nastaloj uslijed pandemije, dok isti postotak kompanija smatra da će u tom procesu biti neophodna implementacija digitalnih rješenja.

Digitalna transformacija kompanija ipak će umnogome ovisiti o likvidnosti i financijskim sredstvima koje će moći usmjeriti u tu svrhu, a čak polovina kompanija prijavila je značajan ili vrlo značajan utjecaj pandemije u tom segmentu svog poslovanja.

Također, primjetno je da je tržište hrvatskih kompanija izrazito eurocentrično jer 86 posto kompanija svoje proizvode/usluge plasira na tržište Hrvatske i EU. Došlo je do značajnog pada vrijednosti pojedinih industrija, posebice turizma, dok su tehnološke kompanije osjetile najviše pozitivnih efekata u novonastalim okolnostima uzrokovanim pandemijom.

Optimizam postoji na obje strane

Istraživanje Digital Footprint ukazuje na optimizam ispitanih startupa i kompanija jer velika većina vjeruje u pozitivni razvoj situacije u narednom periodu. Čak 95 posto startupova smatra kako neće biti prisiljeni zatvoriti svoje poslovanje uslijed postojeće pandemije. Što se tiče kompanija, unatoč većinski negativnom utjecaju pandemije na prodaju proizvoda odnosno usluga te financije i likvidnost, većina njih, čak 74 posto, nije otpustila nijednog zaposlenika.

Veliki dio optimizma pri očekivanjima za nadolazeće razdoblje vjerojatno se, između ostalog, temelji i na 22 milijarde eura koje su Hrvatskoj na raspolaganju iz proračuna EU u sklopu fonda za oporavak od krize (instrument EU sljedeće generacije) i višegodišnjeg financijskog okvira 2021. – 2027. godine. Očekuje se da će operativni planovi za korištenje ovih sredstava podržati inovacije i digitalnu transformaciju hrvatskog gospodarstva.

Suradnja sa startupovima ubrazava inovacije pojedinačnih kompanija

“Rad od kuće i druge mjere socijalnog distanciranja dovele su do promjene poslovnih modela, prelaska na e-poslovanje te ubrzale procese digitalne transformacije. Rezultati istraživanja pokazuju da hrvatski startup ekosustav ima velik potencijal, kao i da je određeni broj kompanija otpočeo transformaciju ili će to uraditi u naredna tri mjeseca.

Zanimljivo je da 87 posto startupa smatra da mogu doprinijeti transformaciji procesa/proizvoda/usluga u kompanijama, dok samo 20 posto kompanija vidi startupove kao strateške partnere. Globalno iskustvo PwC-a pokazuje da suradnja između kompanija i startupova ubrzava transformaciju, učinkovitost i inovacije pojedinačnih kompanija, ali doprinosi i kreiranju dodane vrijednosti u digitalnom ekosustavu. Upravo je to prostor u kojem Hrvatska može napraviti iskorak i iskoristiti trenutačne uvjete za kreiranje konkurentske prednosti”, objašnjava John Gašparac, predsjednik uprave i voditelj usluga revizije i računovodstvenog savjetovanja u PwC-u Hrvatska.

Na osnovu rezultata istraživanja i prepoznatih trendova kreirane su preporuke koje bi trebale doprinijeti daljnjem razvoju startup ekosustava i digitalne ekonomije u Hrvatskoj te boljem pozicioniranju hrvatskih startupa i kompanija u globalnom kontekstu. Preporuke uključuju pokretanje inicijativa koje bi EU fondove i druge izvore financiranja usmjerile prema stvaranju potpornih mehanizama za ulaganja u startupove, zatim uspostavljanje inicijativa pomoću kojih bi se proširilo znanje startupova o inozemnim tržištima i uspostavila mreža globalnih kontakata, kao i kreiranje potpornih mehanizama za projekte digitalne transformacije te za suradnju između startupova i kompanija na takvim projektima.