EIB: 10 mlrd eura za regije najpogođenije odmakom od fosilnih goriva

Subjektima javnog sektora koji planiraju projekte ulaganja u pogođenim regijama instrument za kreditiranje u javnom sektoru nudi kombinaciju zajmova EIB-a i bespovratnih sredstava EU-a

13
[Image by PublicDomainPictures from Pixabay]

Sporazumom se za područja i regije koje su najpogođenije prelaskom Europe na klimatski neutralno gospodarstvo otvara put za korištenje bespovratnih sredstava i zajmova u okviru instrumenta za kreditiranje u javnom sektoru. Ovaj instrument dio je europskog zelenog plana i njegovog mehanizma za pravednu tranziciju, kojim se podržava pravedan odmak od fosilnih goriva u kojem nitko neće biti zapostavljen, pa tako ni zajednice koje se oslanjaju na vađenje ugljena i industrije koje onečišćuju okoliš.

Subjektima javnog sektora koji planiraju projekte ulaganja u pogođenim regijama instrument za kreditiranje u javnom sektoru nudi kombinaciju zajmova EIB-a i bespovratnih sredstava EU-a, čime se djelotvorno smanjuje financijski teret za državne proračune. Da bi bili prihvatljivi za financiranje, projekti se moraju provoditi ili donositi korist na područjima za koja su države članice u svojim teritorijalnim planovima za pravednu tranziciju koje je odobrila Komisija utvrdile da se suočavaju s najvećim izazovima u vezi s odmakom od fosilnih goriva i industrija s visokim emisijama ugljika. U slabije razvijenim regijama (onima u kojima je BDP po stanovniku manji od 75 % prosjeka EU-a), udio bespovratnih sredstava EU-a može iznositi do 25 % vrijednosti zajma EIB-a za svaki projekt.

Sporazumom se do 2027. na raspolaganje stavljaju sredstva EIB-a u iznosu do 10 milijardi eura za poticanje ulaganja i smanjenje socioekonomskih troškova tranzicije, čime se omogućava otvaranje novih poduzeća i radnih mjesta te izgradnja nove infrastrukture. Nadovezuje se na poziv na podnošenje prijedloga za komponentu dodjele bespovratnih sredstava EU-a u sklopu instrumenta, koji je Europska komisija objavila u srpnju. U pripremi i provedbi projekata potencijalni korisnici mogu zatražiti i savjetodavnu potporu Savjetodavnog centra InvestEU.

“Prelazak na gospodarstvo s nultom stopom neto emisija postavlja goleme socioekonomske izazove pred sve nas, a pogotovo pred one regije koje su danas uvelike ovisne o aktivnostima s visokim emisijama ugljika. Veliki izazovi nalažu udružen i usklađen odgovor svih dionika kako bi njihovo djelovanje imalo snažan učinak. Upravo to i nastojimo postići spajanjem sredstava kojima raspolažu EIB i Europska komisija, kao i uskom suradnjom s javnim subjektima u regijama u kojima je potrebno osigurati pravednu tranziciju. Ako regije u potpunosti iskoriste ovaj instrument, to će im pomoći da svoja gospodarstva preobraze na način prihvatljiv za njihove društvene zajednice”, rekao je potpredsjednik EIB-a Ricardo Mourinho Félix.

“Europski zeleni plan naša je strategija za postizanje klimatski neutralnog gospodarstva, dok će nam kohezijska politika pomoći u pravednom ostvarivanju naših zelenih ciljeva. Zahvaljujući ovom sporazumu s EIB-om, instrument za kreditiranje u javnom sektoru nudit će javnim tijelima u regijama i područjima kojima je potpora najpotrebnija povlaštene uvjete kreditiranja za projekte koji ne donose dostatne prihode da bi bili financijski isplativi. Europska komisija i EIB nastavit će surađivati kako bi pružili podršku pravednoj tranziciji u kojoj nitko neće biti zapostavljen.”

O tome kako iskoristiti bespovratna sredstva EU-a i zajmove EIB-a, subjekti javnog sektora mogu saznati na virtualnom Informativnom danu koji će se u srijedu 14. rujna 2022. održati u organizaciji Europske izvršne agencije za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA), uz sudjelovanje Glavne uprave Europske komisije za regionalnu i urbanu politiku (GU REGIO) i EIB-a.

Mehanizam za pravednu tranziciju

Odmicanje od vađenja ugljena te proizvodnje energije i industrijske proizvodnje s visokim emisijama CO2 podrazumijeva niz tranzicija:

  • energetsku tranziciju radi pronalaženja novih izvora za proizvodnju toplinske i električne energije,
  • okolišnu tranziciju radi uklanjanja onečišćenja nastalog uslijed, primjerice, rudarskih aktivnosti,
  • socioekonomsku tranziciju radi privlačenja novih poslodavaca kako bi se nadoknadio gubitak radnih mjesta i poreznih prihoda i
  • infrastrukturnu tranziciju kao preduvjet za privlačenje novih sektora u spomenute regije.

Mehanizam za pravednu tranziciju, kao jedan od ključnih elemenata europskog zelenog plana, ublažava društvene i gospodarske posljedice prelaska na klimatsku neutralnost. Mehanizam podržava projekte koji se provode ili donose korist u nekoj od regija u kojima je potrebno osigurati pravednu tranziciju, a koje su države članice zajedno s Komisijom odredile u svojim teritorijalnim planovima za pravednu tranziciju.

Mehanizam se sastoji od tri stupa financiranja:

  • (i) Fonda za pravednu tranziciju,
  • (ii) posebnog programa za pravednu tranziciju u okviru programa InvestEU i
  • (iii) instrumenta za kreditiranje u javnom sektoru.

EIB podupire sva tri stupa, kako je opisao i u svom orijentacijskom dokumentu U prilog mehanizmu za pravednu tranziciju – sveobuhvatni prijedlog Grupe EIB-a.