HBOR pokreće četiri nova financijska instrumenta vrijedna 1,1 mlrd kn

Za subvencije kamata je poduzetnicima ukupno je na raspolaganju 600 milijuna kuna unutar tri financijska instrumenta, dok je za izravno kreditiranje najosjetljivijih poduzetničkih skupina na raspolaganju pola milijarde kuna

51
Tamara Perko
Tamara Perko, predsjednica Uprave HBOR-a

Od idućeg tjedna u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak u okviru NPOO-a bit će dostupna četiri nova financijska instrumenta ukupne vrijednosti 1,1 milijardu, najavila je predsjednica Uprave HBOR-a Tamara Perko na otvaranju 19. HBOR-ove međunarodne konferencije o poticanju izvoza. Riječ je o instrumentima kojima će se subvencionirati kamate poduzećima te izravno kreditirati posebne ciljne skupine.

Subvencija kamata će dosezati 75 posto: ako je redovna kamatna stopa 4 posto, kamata će se obračunavati po stopi od jedan posto, objasnila je Perko. Za subvencije je poduzetnicima ukupno na raspolaganju 600 milijuna kuna unutar tri financijska instrumenta:

  • 200 milijuna kuna namijenjeno je za mala i srednja poduzeća,
  • 200 milijuna kuna za srednje kapitalizirana i velika poduzeća te
  • 200 milijuna kuna za javni sektor.

Četvrti financijski instrument ukupne vrijednosti 500 milijuna kuna namijenjen izravnom kreditiranju najosjetljivijih ciljnih skupina, poput poduzetnika početnika, mladih poduzetnika, poduzetnica, poduzetnika na slabije razvijenim područjima, te projekta koji se temelje na istraživanju i razvoju, pri čemu će se kamatne stope kretati od 0,4 posto. investicije moraju biti u skladu s principom nenanošenja bitne štete okolišu.

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) HBOR je pripremio šest financijskih instrumenata ukupne vrijednosti 1,93 milijarde kuna. Peti instrument, unutar kojeg je na raspolaganju 600 milijuna kuna, je jamstveni program za velika poduzeća, a šesti, vrijedan 225 milijuna kuna, usmjeren je na podršku razvoju novih private equity i venture capital fondova. Želja je da HBOR kroz svoje financijske instrumente pruži istu priliku svima, od poduzetnika početnika, malih i srednjih poduzetnika do velikih poduzeća.

“Cilj je da se s tih nešto više od 1,9 milijardi kuna koje HBOR ima na raspolaganju iz NPOO-a za razvoj novih financijskih instrumenata postignemultiplikatorski  efekt, odnosno da investicije koje će se tim sredstvima podržati budu višestruko veće”, rekao je savjetnik Uprave HBOR-a Hrvoje Galičić.