HBOR produžio trajanje moratorija za sve klijente

Krajnji rok otplate kredita se pomiče ovisno o razdoblju trajanja moratorija i ugovorenoj dinamici otplate kredita. U razdoblju moratorija ne otplaćuje se glavnica kredita, dok se redovna kamata i naknade obračunavaju, ali se ne naplaćuju

59
HBOR

S obzirom na to da je poslovanje hrvatskih gospodarstvenika i dalje pogođeno utjecajem epidemije COVID-19, Hrvatska banka za obnovu i razvoj produžila je trajanje moratorija.

Moratorij za turističke djelatnosti do 16 mjeseci

 • Svim klijentima HBOR-a odobren je moratorij do 30. rujna 2020.
 • Klijentima koji imaju pozitivan COVID score po metodologiji FINA-e (ili na drugi način dokažu pad prihoda) omogućeno je korištenje moratorija u trajanju do 10 mjeseci, odnosno do 31. prosinca 2020.
 • Klijentima koji se bave turističkom djelatnošću omogućeno je korištenje moratorija u trajanju do 16 mjeseci, odnosno do 30. lipnja 2021.

HBOR je u ožujku, radi umanjenja negativnih posljedica nastalih epidemijom COVID-19, klijentima omogućio reprogramiranje kredita i korištenje moratorija do 30. lipnja 2020. s najavljenom mogućnošću produljenja.

>>HBOR osigurao 130 mil kuna za obrtna sredstva za ruralni razvoj

>>Više od 5,2 mlrd. kuna kredita za likvidnost uz HBOR-ovo osiguranje portfelja kredita

“Korištenje moratorija, koji smo omogućili kao prvu mjeru, prihvatilo je do sada gotovo 1500 HBOR-ovih klijenata. Budući da hrvatski poduzetnici još uvijek trpe ekonomske posljedice epidemije, a imajući u vidu i dalje otežane uvjete rada, omogućeno je produljenje trajanja moratorija te su uvedeni novi uvjeti otplate dospjelih obveza i reprograma”, izjavila je Tamara Perko, predsjednica Uprave HBOR-a.

Uvjeti moratorija

 • krajnji rok otplate kredita se pomiče ovisno o razdoblju trajanja moratorija i ugovorenoj dinamici otplate kredita. Ako prva rata kredita dospijeva nakon isteka predviđenog razdoblja moratorija, dospijeća otplate glavnice i krajnji rok otplate kredita ostaju kako su ugovoreni,
 • u razdoblju moratorija ne otplaćuje se glavnica kredita,
 • u razdoblju moratorija ne naplaćuju se, ali se obračunavaju redovna kamata i naknade,
 • kamata i naknade obračunate za vrijeme razdoblja obuhvaćenog moratorijem naplaćuju se u 12 jednakih mjesečnih rata (odnosno ovisno o trajanju moratorija, ako je razdoblje moratorija dulje od 12 mjeseci), od kojih prva dospijeva mjesec dana po isteku razdoblja obuhvaćenog moratorijem, a na koje se ne obračunava redovna kamata,
 • ovi uvjeti primjenjuju se i za kredite, odnosno obveze obuhvaćene moratorijem, za koje su korisnici kredita prihvatili moratorij na obveze po kreditu koje su dospijevale od 1. 3. 2020. do 30. 6. 2020., a prihvate i moratorij prema ovim uvjetima,
 • za odobrenje moratorija ne naplaćuje se naknada za izmjenu uvjeta plasmana.

Odobravanje moratorija

Izravnim korisnicima kredita HBOR će poslati obavijest o uvjetima produženja moratorija te obrazac suglasnosti. Za odobrenje moratorija potrebno je HBOR-u u roku navedenom u Obavijesti dostaviti obrazac Suglasnosti u kojem će korisnik izabrati kategoriju moratorija, a ovisno o kategoriji moratorija i dodatnu dokumentaciju:

Za moratorij na obveze koje dospijevaju do 31. prosinca 2020.:
 • COVID score Financijske agencije za korisnika kredita s uključenim negativnim informacijama, pri čemu su za odobravanje moratorija HBOR-u prihvatljive sve vrijednosti, osim vrijednosti „negativno“ ili,
 • ako iz tehničkih razloga nije moguće pribavljanje COVID score-a Financijske agencije za korisnika kredita, izjava korisnika kredita o pogođenosti poslovanja epidemijom koronavirusa, dana pod materijalnom i kaznenom odgovornošću i dokaz o padu prihoda/primitaka korisnika kredita u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (izvadak iz poslovnih knjiga).
Za moratorij na obveze koje dospijevaju do 30.6.2021. (ako se poslovni subjekt bavi turističkom djelatnošću, a u Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u mu nije dodijeljena NKD oznaka koja se smatra turističkom djelatnosti):
 • Izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću o ostvarivanju najmanje 30% godišnjih prihoda/primitaka u 2019. i/ili 2020. godini iz turističke djelatnosti.

Obveze po glavnici kredita obuhvaćene moratorijem klijenti će otplaćivati kroz odgovarajući produžetak roka otplate.

Krediti HBOR-a odobreni putem poslovne banke

Klijenti kojima je kredit HBOR-a odobren putem poslovne banke ili modelom podjele rizika, kao i oni koji koriste financiranje HBOR-a putem leasing društava, zahtjev za moratorij trebaju podnijeti poslovnoj banci, odnosno leasing društvu s kojom imaju sklopljen ugovor o kreditu.

HBOR je spreman podržati svaki zahtjev za moratorij klijenata kojima je kredit iz programa HBOR-a odobren putem poslovne banke/leasing društva ili modelom podjele rizika.

Reprogram kreditnih obveza do 16 mjeseci

Osim moratorija, HBOR je uvedenom mjerom reprograma postojećih kreditnih obveza poduzetnicima omogućio produljenje rokova korištenja, počeka i otplate kredita.

Za reprogram do 6 mjeseci poduzetnici su oslobođeni plaćanja uobičajenih naknada, a novom odlukom poduzetnicima iz turističkih djelatnosti omogućeno je odobrenje reprograma do 16 mjeseci, također bez plaćanja naknada.