HBOR-u zajam Svjetske banke za potporu oporavku hrvatskih poduzeća

Ugovorom o zajmu za projekt HEAL osigurano je 200 milijuna eura za likvidnost i financijsko restrukturiranje poduzeća koja su pogođena pandemijom COVID-a 19 i dvama razornim potresima 2020. kako bi se podržao njihov održiv oporavak

19
Ugovor su potpisale Tamara Perko, predsjednica Uprave HBOR-a, i Elisabetta Capannelli, direktorica Svjetske banke za Hrvatsku

Hrvatska banke za obnovu i razvitak (HBOR) i Svjetske banka  potpisale su Ugovor o zajmu za Projekt pomoći poduzećima u osiguravanju likvidnosti u Republici Hrvatskoj (HEAL) u iznosu od 200 milijuna eura. S vladom Republike Hrvatske potpisan je Ugovor o jamstvu za Zajam. Ovim projektom osigurat će se sredstva za likvidnost i financijsko restrukturiranje poduzeća koja su pogođena pandemijom COVID-a 19 i dvama razornim potresima 2020.kako bi se podržao njihov održiv oporavak.

“Kriza uzrokovana pandemijom bolesti COVID-19 dovela je do naglog pada gospodarske aktivnosti hrvatskih poduzeća i jako je utjecala na zapošljavanje i normalne uvjete života. Pandemija je ostavila posljedice na proizvodnju i smanjila potražnju za robom i uslugama, dok je financijski sektor postrožio uvjete kreditiranja poduzeća zbog sve većeg kreditnog rizika. U krizi su se povećale i razlike među hrvatskim regijama te je smanjen pristup kreditiranju za mlada poduzeća i poduzeća koja su u vlasništvu ili koja vode žene”, navodi se u priopćenju HBOR-a i Ureda Svjetske banke u Hrvatskoj.

Kako bi se ublažile te negativne posljedice, Projektom će se povećati dostupnost financiranja za poduzeća usmjerena na izvoz, točnije mala i srednja (do 250 zaposlenih) te srednje kapitalizirana poduzeća (od 250 do 3000 zaposlenih), kao i poduzeća u slabije razvijenim područjima Hrvatske te poduzeća koja su u vlasništvu ili koja vode žene. Povećat će se dostupnost i za mlada poduzeća (koja posluju manje od pet godina). Projekt će poduprijeti i daljnji razvoj HBOR-a jer će pridonijeti poboljšanju njegovih poslovnih procesa, jačanju aktivnosti na području poticanja održivosti i otpornosti na klimatske promjene te korištenju sredstava iz fondova EU-a.

Potpora Svjetske banke Hrvatskoj 760 mil. eura

“Zajam koji se potpisuje nastavak je značajne potpore koju Svjetska banka pruža Republici Hrvatskoj od početka krize 2020., što je vidljivo iz projekata ukupne vrijednosti 760 milijuna EUR (uključujući HEAL). Ovim projektom pridonosimo daljnjem oporavku hrvatskoga privatnog sektora, nastavljajući se na postojeće mjere koje je Vlada Republike Hrvatske donijela u kontekstu pandemije bolesti COVID-19, obnove nakon potresa i stvaranja temelja za buduću održivost i otpornost”, rekao je Zdravko Marić, potpredsjednik Vlade i ministar financija Republike Hrvatske.

“Uvjeti zajma Svjetske banke pružit će nam dodatan izvor financiranja za daljnje povoljno kreditiranje naših poduzetnika. Drago nam je što je Svjetska banka prepoznala važnost financiranja skupina čiji je značaj prepoznat i u HBOR-ovoj petogodišnjoj strategiji, a u koje ubrajamo i izvoznike i nerazvijena područja. Osim odobravanjem povoljnih uvjeta financiranja, Svjetska banka podržat će nas u jačanju našeg Sustava upravljanja okolišem i socijalnim pitanjima. To je važno jer će aktivnosti HBOR-a u narednom razdoblju biti posebno posvećene proširenju kapaciteta za potporu održivim projektima i inkluzivnom rastu”, poručila je Tamara Perko, predsjednica Uprave HBOR-a.

Potpora održivom oporavku

“Očekujemo da će neometana i brza provedba projekta HEAL-a pridonijeti očuvanju radnih mjesta i osiguranju sredstava za život jer će se ovime izravno poduprijeti otprilike 150 poduzeća koja zapošljavaju oko 25.000 osoba. Projekt će pridonijeti otpornom, uključivom i održivom oporavku Republike Hrvatske, koja je teško pogođena globalnom pandemijom, gospodarskom recesijom i razornim potresima u ožujku i prosincu 2020.”, dodala je Elisabetta Capannelli, direktorica Svjetske banke za Hrvatsku.

Projekt HEAL dopuna je drugim dvama kriznim projektima koji su Hrvatskoj odobreni prošle godine, Programu za odgovor na krizu i podršku oporavku te Projektu obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva, ukupne vrijednosti 500 milijuna američkih dolara, u svrhu ublažavanja posljedica ekonomskog šoka, poticanja oporavka, olakšavanja obnove nakon potresa i jačanja nacionalnih sustava za pripravnost javnog zdravstva na buduće pandemije. Projekt učinkovitog pravosuđa za bolje poslovno okruženje usmjeren na unaprjeđenje postupaka vezanih uz poslovne propise i standarde usluga koje sudovi pružaju poduzećima i građanima odobren je u ožujku 2020., čime ukupna potpora Svjetske banke u okviru trenutačnog Okvira suradnje s Hrvatskom iznosi 760 milijuna eura.

Svjetska banka surađuje s Republikom Hrvatskom više od 27 godina. U tom razdoblju Banka je podržala više od 50 projekata u vrijednosti od gotovo 5 milijardi dolara, izradila brojne studije i pružila tehničku pomoć u jačanju institucija i izradi politika i strategija. Trenutačni program Banke usmjeren je na ublažavanje ekonomskih i socijalnih posljedica bolesti COVID-19, obnovu nakon potresa, promet, pravosuđe, inovacije, poslovno okruženje, upravljanje zemljištem, znanost i tehnologiju te gospodarski razvoj Panonske Hrvatske.