Zagreb: Natječaj za dodjelu potpora inovatorima otvoren do 21. svibnja

Potpore su namijenjene za stjecanje zaštite industrijskog vlasništva u zemlji i inozemstvu, razvoj i tehničko-tehnološka obrada inovacija, sufinanciranje promidžbenih aktivnosti te sufinanciranje analize tržišta

80
Natječaj za dodjelu potpora inovatorima

Javni natječaj za dodjelu potpora inovatorima koji razvijaju i promoviraju inovacije za poduzetničko korištenje kojeg je raspisao Grad Zagreb otvoren je do 21. svibnja. Program se provodi od 1998. i prvi je takav program u Republici Hrvatskoj.

Natječaj se raspisuje jednom godišnje, a do sada je odobreno i isplaćeno gotovo 400 potpora u ukupnom iznosu od preko 5 milijuna kuna. 

Potencijalni korisnici potpora su inovatori – mikro, mali i srednji podzetnici, zadruge i ustanove u vlasništvu fizičkih osoba, obrti te djelatnostima slobodnih zanimanja koji zadovoljavaju dva uvjeta: prvi je da imaju sjedište na području Grada Zagreba, a drugi da su nositelji prava industrijskog vlasništva ili da su pokrenul postupak zaštite industrijskog vlasništva.

Prihvatljivi troškovi

Potpore u iznosu od 10.000 do 40.000 kuna namijenjene su za stjecanje zaštite industrijskog vlasništva u zemlji i inozemstvu, razvoj i tehničko-tehnološku obradu inovacija, sufinanciranje promidžbenih aktivnosti te sufinanciranje analize tržišta.

Potpore se neće odobriti za inovacije za koje nije pokrenut postupak zaštite industrijskog vlasništva, niti za inovacije za koje je postupak pokrenut, ali je rješenjem Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo prijava odbačena ili je zahtjev za zaštitu industrijskog vlasništva odnijen.

Potpore neće biti odobrene ni za inovacije za koje je potpora za istu namjenu već bila odobrena, za inovacije koje su razvijene do razine gotovog proizvoda i koje se na tržištu nalaze u velikim serijama, niti za inovacije kod kojih je proteklo pet ili više godina od zadnje odobrene potpore.

Više informacija, uključujući informacije o dokumentaciji koje je potrebna za prijavu na natječaj, možete doznati na stranicama Plavog ureda, poduzetničkog centra Razvojne agencije Zagreb.

Prijave na natječaj dostavljaju se preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu Razvojna agencija Zagreb – TPZ d.o.o. (Plavi ured), Vodnikova 12/2, Zagreb.