Marina Punat raspisala natječaj za dodjelu potpora lokalnim udrugama

Na natječaj se mogu prijaviti udruge, klubovi i slične organizacije upisane u odgovarajuće registre koje aktivno djeluju najmanje godinu dana prije objave natječaja, s projektima i programima koji se provode na području Općine Punat, odnosno za njene žitelje

17
Marina Punat
Marina Punat [Izvor: marina-punat.hr]

Marina Punat Grupa raspisala je natječaj za dodjelu potpora udrugama i organizacijama koje djeluju na području Općine Punat. Cilj natječaja je poticanje projekata i sadržaja koji podižu kvalitetu života i rada mještana, odnosno koji će za posljedicu imati uključivanje čim većeg broja građana u društveno važna događanja kako bi se poticala društvena kohezija i unapređenja kvalitete života.

Najmanji iznos financijskih sredstava po svakom pojedinom prijavljenom projektu određen je na 30.000, a najveći na 200.000 kuna, što je ukupna vrijednost ovog programa.
Prijave su otvorene do 15. siječnja iduće godine.

Na natječaj se mogu prijaviti udruge, klubovi i slične organizacije upisane u odgovarajuće registre udruga i drugih neprofitnih organizacija koje aktivno djeluju najmanje godinu dana prije objave tog natječaja. Mogu se prijaviti i udruge, organizacije i institucije koje nisu prijavljene u Puntu ako se njihovi projekti i programi provode na području Općine Punat, odnosno za njene žitelje.

I građani će sudjelovati u odabiru projekata i programa

Svaki prijavitelj može prijaviti najviše tri svoja projekta. Prihvatljivima će se smatrati i podmirivati samo stvarni troškovi nastali provođenjem projekta u dogovorenom razdoblju.
Pristigle prijave ocjenjivat će povjerenstvo. Nakon provjere pristiglih prijava, povjerenstvo će odabrane projekte objaviti na web stranicama Marina Punat Grupe i na stranicama Općine Punat. Stanovnicima općine će se omogućiti da putem interneta glasaju za projekt koji, po njihovom mišljenju, zaslužuje dobiti predviđenu financijsku potporu.

Online anketa bi se, prema planu, trebala provesti početkom veljače, a konačna odluka o dodjeli sredstava odabranim projektima trebala bi biti donesena do 15. veljače.

Po završetku postupka s odabranim udrugama i organizacijama Marina Punat Grupa sklopit će ugovor o financiranju, najkasnije do 1. ožujka iduće godine, a novac će se isplatiti nakon dostave zahtjeva za doznaku sredstava.

Projekti se moraju realizirati do 31. prosinca iduće godine. Korisnici potpora imat će obvezu dostavljanja izvješća o realizaciji projekta i utrošenim sredstvima do 15. siječnja 2023.

Potpore će se dodijeliti projektima koji su usmjereni na sadržaje za dobrobit djece i mladih, sadržaje namijenjene sumještanima treće životne dobi, odgojno-obrazovne projekte za sve generacije, sportsko-rekreacijske projekte, projekte koji doprinose očuvanju okoliša i zaštiti mora, očuvanju autohtonog turizma i ponude, kulturno-umjetničke sadržaje te projekte koji potiču razvoj poljoprivrede, posebice one povezane s mediteranskim kulturama.

Marina Punat Grupa do sada je financijske podupirala pojedine projekte i udruge na temelju pristiglih zamolbi, a ovo je prvi puta da raspisuje natječaj za dodjelu potpora.

Sve detalje natječajnog postupka, baš kao i obrasce nužne za prijavu, zainteresirani mogu pronaći na službenoj web stranici Marina Punat Grupe.