Od 1. rujna kreću povoljni zajmovi za poljoprivrednike

Mikro i mali zajmovi iz programa Ministarstva poljoprivrede namijenjeni su poljoprivrednicima, prerađivačima poljoprivrednih proizvoda te subjektima u sektoru šumarstva, a uvjeti financiranja povoljniji su od onih koje nude poslovne banke

u 2:31 Zadnja izmjena: 02.08.2018 u 2:31
81
zajmovi za poljoprivrednike

Ministarstvo poljoprivrede, u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), pokrenulo je financijske instrumente – Mikro i Male zajmove za ruralni razvoj – u sklopu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., koji se sufinanciraju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Program će operativno provoditi HAMAG-BICRO tako da se na internetskim stranicama agencije mogu preuzeti obrazac zahtjeva za zajam, upute za postupak prijave i popis potrebne dokumentacije.

Zahtjevi će se zaprimati od 1. rujna ove godine, a programi su otvoreni do 31. prosinca 2020. godine. U obradu će se uzimati prema datumu zaprimanja.

Mikro i mali zajmovi namijenjeni su poljoprivrednicima, prerađivačima poljoprivrednih proizvoda te subjektima koji djeluju u sektoru šumarstva, a mogu se koristiti za financiranje sljedećih operacija:

  • Restrukturiranje, modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava;
  • Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš;
  • Korištenje obnovljivih izvora energije;
  • Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima;
  • Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima;
  • Modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko uzgojnim radovima;
  • Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva.

Za mljekare kamatna stopa 0,1 posto

“Ovim programom našim poljoprivrednicima osiguravamo najpovoljnije kredite za njihove investicije, po znatno povoljnijim uvjetima od onih koji bankarski sektor trenutačno nudi u Hrvatskoj”, poručio je u priopćenju ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić. “Za financijske instrumente iz Programa ruralnog razvoja RH osigurali smo više od pola milijarde kuna. Proizvođačima mlijeka omogućili smo nevjerojatno nisku kamatu od svega 0,1 posto. Vjerujem da će ovo biti dodatan vjetar u leđa svima onima koji žive od poljoprivrede, prerađivačke djelatnosti ali i šumarstva.“

Mikro i malim zajmovima moguće je financirati i troškove koji nisu prihvatljivi za bespovratna sredstva, kao što su, na primjer, kupnja živih životinja, jednogodišnjeg bilja, rabljene opreme, obrtna sredstva…

Mikro zajmovi za ruralni razvoj

Ciljana skupina su mikro i mali gospodarski subjekti. Zajmovi su namijenjeni za investicije u materijalnu i nematerijalnu imovinu, uključujući i obrtna sredstva do najviše 30 posto ukupnog iznosa zajma.

Odobravaju se iznosi i rasponu od 1000 do 25.000 eura, a isplate krajnjim primateljima bit će u kunama.

Krajnjim primateljima ne naplaćuje se naknada za obradu zahtjeva. Nema ni naknada za rezervaciju sredstava, interkalarne kamate, naknade za prijevremenu otplatu kredita te nije obvezno vlastito učešće krajnjeg primatelja.

Kamatne stope su u rasponu između  0,5 i 1,0 posto, ovisno o razvijenosti jedinice loklane samouprave, a za mljekarski sektor 0,1 posto.

Rok otplate je do 5 godina, uz uključeni poček do 12 mjeseci za zajmove s rokom otplate dužim od dvije godine. Glavnica i kamata otplaćuju se kvartalno, a rok korištenja zajma je šest mjeseci.

Instrumenti osiguranja su zadužnice poslovnog subjekta/vlasnika i ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika.

Mali zajmovi za ruralni razvoj

Kod malih zajmova ciljana skupina proširena je i na gospodarske subjekte srednje veličine, a iznos zajmova je između 25 i 50 tisuća eura. Isplata krajnjim korisnicima je, naravno, u kunama.

Namjena zajmova, kamatne stope, rok korištenja i instrumenti osiguranja isti su kao i kod mikro zajmova.

Rok otplate je do 10 godina s uključenim počekom koji, kao i kod mikro zajmova, može biti do 12 mjeseci ako je rok otplate duži od dvije godine.

Glavnica i kamata također se otplaćuju kvartalno, a naknada za obradu zahtjeva ne naplaćuje se krajnjim korisniku. Nema naknade za rezervaciju sredstava, interkalarne kamate, naknade za prijevremenu otplatu kredita niti vlastitog učešća.