Kolika je naknada kada roditelj mora ostati kod kuće zbog djeteta u izolaciji

Ako roditelj može organizirati čuvanje djeteta na bilo koji drugi način ili može raditi od kuće, on ne mora koristiti pravo na naknadu plaće, tumači Dijana Vuksan iz HZZO-a

174
naknada dijete u samoizolaciji
Dijana Vuksan, HZZO [foto: N1]

Početak školske godine i rada vrtića prema redovnom rasporedu otvorio je niz pitanja o tome kako će biti organiziran rad ovih institucija. Jedno od pitanja je i kada i na kakvu naknadu imaju pravo roditelji ako dijete mora provesti određeno vrijeme u samoizoalaciji.

“U slučaju da nadležni epidemiolog utvrdi da dijete mora u izolaciju, roditelj može ostvariti pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad koja od prvog dana tereti sredstva Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje”, objasnila je Dijana Vuksan iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za N1.

U slučaju da je dijete mlađe od tri godine, roditelj ostvaruje pravo na naknadu plaće u stopostotnom iznosu od utvrđene osnovice. Ako je dijete starije od tri godine ostvaruje pravo na naknadu plaće u iznosu od 70 posto utvrđene osnovice, ali do maksimalnog propisanog iznosa od 4257 kuna, kao i većina drugih naknada koje terete sredstva HZZO-a.

“Naknada u slučaju njege djeteta i u slučaju izolacije roditelja je ista”, istaknula je Vuksan. “Maksimalni propisani iznos za cijeli mjesec i puno radno vrijeme je 4257 kuna. Ako roditelju nije utvrđena potreba izolacije već samo djetetu, tada za roditelja izabrani liječnik utvrđuje spriječenost za rad zbog njege tog djeteta. U tom kontekstu, kao što je već rečeno, naknada ovisi o dobi djeteta: je li riječ o djetetu u dobi do tri godine ili starijem.”

No, to nije obveza roditelja, to je njegovo pravo, ističe Vuksan. “Ako roditelj može organizirati čuvanje djeteta na bilo koji drugi način ili može raditi od kuće, on ne mora koristiti pravo na naknadu plaće odnosno liječnik mu ne mora utvrditi potrebu njege djeteta.”

>>Bolovanje zbog koronavirusa otvorilo 128 osoba