Objavljen poziv zainteresiranima za Poduzetničku zonu Bodulovo

Poduzetnicima će na raspolaganju biti devet lokacija odnosno građevnih čestica ukupne površine 19.694 m2, veličine od 1029 m2 do 8558 m2. Početna cijena po četvornom metru iznosit će 61 euro

49
Poduzetnička zona Bodulovo
Pročelnica Odjela za poduzetništvo Grada Rijeke Jana Sertić i gradonačelnik Marko Filipović [Izvor: Rijeka.hr]

Grad Rijeka objavio je poziv poduzetnicima za iskazivanje interesa za kupnju građevnih čestica, odnosno namjeru investiranja i poslovanja u Poduzetničkoj zoni Bodulovo. Poziv je otvoren do 1. ožujka 2022. godine.

Temeljem prijava na Poziv steći će se konkretan uvid u namjere poduzetnika za investiranje i poslovanje u Poduzetničkoj zoni Bodulovo.

Svaki interesent po ovom pozivu ima mogućnost iskazati interes za bilo koju lokaciju, odnosno građevnu česticu. Također, iskazivanje interesa poduzetnika ne predstavlja preuzimanje bilo kakvih obveza, već služi prvenstveno za potrebe analize interesa za kupnju lokacija, odnosno namjere ulaganja u Zonu.

Poziv za iskazivanje interesa predstavili su riječki gradonačelnik Marko Filipović, pročelnica Odjela za poduzetništvo Grada Rijeke Jana Sertić i viši savjetnik za razvoj poduzetništva Dario Dobrilović.

Poduzetnička zona Bodulovo jedan je od infrastrukturnih projekata Grada Rijeke čiji je cilj proširenje sustava infrastrukturne potpore malom i srednjem poduzetništvu kroz uspostavu funkcionalne i operativne poduzetničke zone, u potpunosti opremljene suvremenom osnovnom i dodatnom zajedničkom infrastrukturom. Cilj je omogućiti povećanje konkurentnosti postojećih malih i srednjih poduzetnika, povećanje broja novoosnovanih tvrtki te omogućiti nove investicije i porast zapošljavanja.

Dobra prometna povezanost

Smještena je na sjeverozapadnom djelu grada Rijeke na području naselja Škurinje. Poduzetnička zona Bodulovo udaljena je 1,2 kilometra od riječke zaobilaznice, 4 kilometra od luke Rijeka i željeznice te 29 kilometara od Zračne luke Rijeka. Također, dovršetkom ceste D403 znatno će se skratiti vrijeme prometovanja između Zone i riječke luke.

Na području Zone Bodulovo trenutno su u tijeku radovi na izgradnji komunalne infrastrukture. Izvođač radova je GP Krk, a predviđeni rok dovršetka je kraj svibnja ove godine.

Paralelno s radovima unutar Zone, Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o gradi spojnu infrastrukturu vodovodne opskrbe i fekalne odvodnje. Ishođenje dokumentacije za stavljanje infrastrukture u uporabu te izrada natječajne dokumentacije za prodaju lokacija planira se sukladno dinamici radova, odnosno krajem prve polovice ove godine.

Završetkom projekta, Zona će biti opremljena kompletnom komunalnom infrastrukturom koja podrazumijeva prometnicu i nogostup u Zoni te spoj na postojeće prometnice, vodovod, fekalnu odvodnju, oborinsku odvodnju, elektroenergetsku infrastrukturu, javnu rasvjetu, telekomunikacijsku infrastrukturu, plinovod te javne zelene površine.

Devet građevinskih čestica – početna cijena 61 euro po m2

“Po završetku radova poduzetnicima će na raspolaganju biti devet lokacija odnosno građevnih čestica ukupne površine 19.694 m2, veličine od 1029 m2 do 8558 m2. Cjelokupna površina zone prostire se na 22.999 m2 , a taj preostali dio koji će također biti namijenjen obavljaju poduzetničke djelatnosti planiramo aktivirati financiranjem iz budućih natječaja za sufinanciranje projekata iz EU fondova”, istaknula je pročelnica Jana Sertić.

Dodala je kako je Grad planom razvoja obvezan poticati određene djelatnosti na svom području. “Ova je zona po nekim spektrima industrijskih zona relativno mala, a mi bismo tamo voljeli vidjeti neku malo speciliziraniju proizvodnju, uslužne djelatnosti visoke dodane vrijednosti, IT industriju, plavu industriju s naglaskom na projektiranje u brodogradnji te kreativne industrije. Neće biti dozvoljeno graditi shopping centre, ni hiper, ni supermarkete”, rekla je pročelnica Sertić.

Viši savjetnik za razvoj poduzetništva Dario Dobrilović rekao je kako će početna cijena po četvornom metru u Poduzetničkoj zoni Bodulovo iznositi 61 euro, s time da će konačna cijena biti utvrđena u postupku nadmetanja koji će biti objavljen putem Javnog natječaja kojeg će provesti Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

Za Bodulovo osigurano 8 mil. kn bespovratnih sredstva iz EU fondova

Aktivnosti na realizaciji Poduzetničke zone Bodulovo započele su još 2003. godine izradom Programske studije Zone, koja je bila temelj za izradu prostorno-planske dokumentacije, odnosno koncepta uređenja zone čija je realizacija između ostalog bila uvjetovana cjelovitom pripremom terena, kompletnom regulacijom Škurinjskog potoka koja je bila u nadležnosti Hrvatskih voda i rješavanjem imovinsko pravnih odnosa. U otkup zemljišta, pripremu projektne dokumentacije i radove na nasipavanju platoa Grad Rijeka je uložio oko 8 milijuna kuna.

Nakon što je završila cjelovita priprema terena, Grad Rijeka je 2017. godine prijavio na natječaj Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta “Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona” projekt “Izgradnja komunalne infrastrukture u poduzetničkoj zoni Bodulovo”. Ukupna vrijednost tog projekta iznosi 11,26 milijuna kuna, od čega je 5,71 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava osigurano iz Strukturnih fondova, Europskog fond za regionalni razvoj putem Operativnog program “Konkurentnost i kohezija”. Preostala sredstva osigurao je Grad Rijeka

Projekt je potom u prosincu 2020. godine prijavljen i na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2020. godinu te je u studenom 2021. potpisan je Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekata s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske Unije za odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 2,34 milijuna kuna.