Objavljen poziv za iskaz interesa za zemljišta u Radnoj zoni Marišćina

Radna zona Marišćina smještena je na sjevernom dijelu općine Viškovp, prostire se na približno sedam hektara i neposredno je povezana sa svim značajnim prometnim pravcima

36
Viškovo

Općina Viškovo objavila je Javni poziv za iskaz interesa za otkup zemljišta u Radnoj zoni Marišćina K-2.  Interes za otkup zemljišta u Radnoj zoni Marišćina može se iskazati putem obrasca objavljenog na internetskoj stranici Općine Viškovo koji se popunjen dostavlja na e-mail adresu pisarnica@opcina-viskovo.hr, najkasnije do 12. prosinca 2022. godine.

Radna zona Marišćina smještena je na sjevernom dijelu općine, prostire se na približno sedam hektara i neposredno je povezana sa svim značajnim prometnim pravcima. Radovi na izgradnji Radne zone Marišćina K-2 traju sedam mjeseci, a izvodi ih GP Krk. U potpunosti su završeni zemljani radovi, uređene su površine budućih platoa, a ovih su dana završeni i radovi na izmještanju postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture, što je preduvjet za izgradnju ostatka infrastrukture i prometnice.

U sklopu prve faze izgradnje Radne zone gradi se kompletna prometna infrastruktura s pripadajućom komunalnom infrastrukturom (vodovodne instalacije, oborinska odvodnja, javna rasvjeta, DTK mreža, koridor plina, niskonaponska električna instalacija) i tri platoa ukupne površine nešto veće od 17.000 četvornih metara. Nakon izvođenja radova, a prije stavljanja zemljišta na raspolaganje poslovnim subjektima, planirana je parcelacija zemljišta izgrađenih platoa na manje građevne parcele ovisno o iskazanom interesu poslovnih subjekata.

Platoi sa svom infrastrukturom i riješenim vlasničkim odnosima poslovnim subjektima će biti na raspolaganju od sredine 2023. godine. Gospodarske djelatnosti u novoj radnoj zoni definirane su Urbanističkim planom uređenja Radne zone Marišćina K-2 koji je prihvatilo viškovsko Općinsko vijeće, a to su pogoni za proizvodnju, preradu i obradu prehrambenih, tekstilnih, metalnih, betonskih i drugih proizvoda, skladišno-prodajni prostori, trgovine na veliko, poduzetnički inkubatori, komunalne djelatnosti, servisne djelatnosti i slično.

Površine poslovne namjene predviđene su za smještaj građevina gospodarskih djelatnosti i to pretežito proizvodno-uslužnog karaktera:

  • proizvodni pogoni – proizvodnja, prerada i obrada prehrambenih, tekstilnih, metalnih, betonskih, drvenih i dr. proizvoda
  • skladišno – prodajni prostor
  • trgovina na veliko
  • poduzetnički inkubator
  • komunalne djelatnosti
  • servisne djelatnosti i dr.

Uz osnovnu namjenu, u sklopu gabarita građevine osnovne namjene može se organizirati i druga djelatnost – prateća ili u funkciji osnovne djelatnosti (administrativno-upravne, ugostiteljske, trgovačke, skladišne i slične), tako da ne ometa proces osnovne djelatnosti.

Projekt je vrijedan nešto više od 20 milijuna kuna, od čega su prihvatljivi troškovi oko 15,2 milijuna kuna. Oko 90 posto prihvatljivih troškova realizirat će se bespovratnim sredstvima iz EU fondova, bez opterećivanja općinskog proračuna. Naime, putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja Urbane aglomeracije Rijeka od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za realizaciju projekta nove Radne zone odobreno je oko 12 milijuna kuna te dodatnih oko 1,6 milijuna kuna za sufinanciranje vlastitog učešća.

U Općini Viškovo očekuju da će projket pridonijeti povećanju gospodarske konkurentnosti, privlačenju novih investitora, otvaranju novih radnih mjesta te zadržavanju radno sposobnog stanovništva na području općine Viškovo.