Plaće se više neće morati isplaćivati isključivo na tekući račun

Sustav Porezne uprava sada je tako povezan da više nije nužno da se plaće isplaćuju na tekući račun, a svi ostali primici na žiro račun

238
[Foto: Točka na i media]

Državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić obrazložio je u petak izmjene Zakona o porezu na dohodak.

“Prema sadašnjim odredbama Zakona dohodak plaća se moraju isplaćivati na tekući račun, a sve druge vrste primitaka na žiro račun. Budući da je sustav Porezne uprava sada tako povezan da to nije nužno, a zbog opterećenja građana da imaju dva ili više računa – predlaže se da se ta obveza ukine, odnoso da se isplate mogu raditi na bilo koji račun koji građanin želi”, objasnio je Zrinušić. Rasterećenje će obuhvatiti sve porezne obveznike stjecatelje i isplatitelje primitaka, dodao je.

Vlada je već u prvom čitanju predložila i povećanje iznosa primitaka kojeg neka osoba može ostvariti i smatrati se uzdržavanim članom. Taj iznos povećao bi se tako da se određuje u visini šesterostrukog iznosa propisanog osnovnog osobnog odbitka, odnosno godišnje 24 tisuće kuna. Sukladno tome, prilagodio bi se i iznos primitaka učenika i studenata za rad preko učeničkih i studentskih udruga na koje se ne plaća porez na dohodak s 15 na 24 tisuće kuna.

Predloženim izmjenama želi se potaknuti mlade ljude koji nastoje steći radno iskustvo tijekom studija na veći angažman na tržištu rada i to posebno ljeti u turizmu, tumače u Vladi.

Prema prijedlogu neće se oporezivati ni dohodak do 10 tisuća kuna ostvaren prodajom viška električne energije koju građani proizvedu u iz solarnih panela na kućama i koji kao višak koji im nije potreban šalju u mrežu.