Plenković: Konverzija u sudskom registru neće biti na teret poduzetnika

"Ministar Malenica je u kontaktu i s javnobilježničkom komorom, zakon je u proceduri i mi ćemo to pitanje riješiti, tako da ni tih - kako sam ja shvatio 2400 kuna - ne bude teret", odgovorio je Andrej Plenković na pitanje zastupnice Ivane Posavec Krivec

48
Upis e-mail adrese sudskom registru

Na aktualnom satu zastupnica Ivana Posavec Krivec iz redova socijaldemokrata pitala je predsjednika Vlade zašto poduzetnici moraju snositi trošak konverzije podatka u sudskom registru o temeljnom kapitalu u eure: “Zašto za poduzetnike to nije besplatno? Pitam vas koji je vaš odgovor na njihove, ali i naše apele? I pitam vas jeste li o možda o ovoj temi razgovarali s javnobilježničkom komorom?”.

Naime, dodatni troškovi usluga javnog bilježnika, odvjetnika i drugih administrativnih usluga dio su troškova prijelaza na euro. Ako je riječ o društvu s ograničenom odgovornošću, poduzetnik mora javnom bilježniku za promjenu temeljnog kapitala platiti oko 2500 kuna.

Rok za upis u kojem dionička društva moraju podnijeti zahtjev za promjenom u sudski registar je najviše godinu dana od dana uvođenja eura. Za razliku od dioničkih društva, društva s ograničenom odgovornošću imaju rok od tri godine od dana uvođenja eura da podnesu zahtjev trgovačkom sudu za upis promjene. Zahtjev se najranije može podnijeti na dan uvođenja eura. Ako se prijava za upis promjene u sudski registar radi uvođenja eura kao službene valute ne podnese u roku, pravna osoba kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 6630 eura, a odgovorna osoba do iznosa od 920 eura.

Na problem je upozorila udruga Glas poduzetnika.

“Ministar Malenica je u kontaktu i s javnobilježničkom komorom, zakon je u proceduri i mi ćemo to pitanje riješiti, tako da ni tih – kako sam ja shvatio 2400 kuna – ne bude teret”, odgovorio je Andrej Plenković.

Prilikom odgovora Plenković nije odustao od svog stila pa je tonom dao do znanja kako, eto, plaćanje tih 2400 kuna, kako je on shvatio, ne bi trebalo biti problem poduzetnicima.

>>Zašto promjena službene valute u sudskom registru nije automatizirana?