EU: Za program jedinstvenog tržišta 4 milijarde eura

Novim programom ojačat će se upravljanje unutarnjim tržištem EU-a. Podržat će se konkurentnost poduzeća, osobito malih i srednjih, te promicati zdravlje ljudi, životinja, biljaka i dobrobit životinja te uspostaviti okvir za financiranje europske statistike

u 14:55 Zadnja izmjena: 10.06.2018 u 14:09
81
program kedinstvenog tržišta

Za sljedeći dugoročni proračun EU-a za razdoblje 2021. – 2027. Europska komisija je u četvrtak predložila novi program od 4 milijarde eura namijenjen osnaživanju i zaštiti potrošača te brojnim malim i srednjim poduzećima u Europi (MSP-ovi) kako bi iskoristila prilike koje pruža funkcionalno jedinstveno tržište.

Novim programom ojačat će se upravljanje unutarnjim tržištem EU-a. Podržat će se konkurentnost poduzeća, osobito malih i srednjih, te promicati zdravlje ljudi, životinja, biljaka i dobrobit životinja te uspostaviti okvir za financiranje europske statistike.

Potrošačima treba osigurati mogućnost ostvarivanja njihovih prava. To znači da im treba pružiti praktične savjete o potrošačkim pitanjima i da treba ukloniti opasne proizvode s tržišta. Upravo to će se postići novim programom jedinstvenog tržišta. Prvi put će EU financirati postupke kolektivne pravne zaštite.

Za program jedinstvenog tržišta Europska komisija predlaže proračun od 4 milijarde eura. A ostvarenju zadanih ciljeva znatno će pridonijeti i dvije milijarde eura dodijeljene u okviru fonda InvestEU, osobito u komponenti za mala i srednja poduzeća.

Jedinstveno tržište u 25 godina postojanja donijelo je građanima i poduzećima EU-a ogromnu korist. Europska poduzeća, velika i mala, mogu širiti svoju bazu potrošača i lakše razmjenjivati proizvode i usluge u cijeloj Uniji. Jedinstveno tržište je snažan europski alat za ostvarivanje rasta i promicanje konkurentnosti na globaliziranim tržištima.

Novi program jedinstvenog tržišta temelji se na Komisijinoj viziji sljedećeg dugoročnog proračuna predloženog 2. svibnja ove godine. To je moderan, jednostavan i fleksibilan program koji objedinjuje velik broj aktivnosti koje su ranije financirane odvojeno. Time će se smanjiti preklapanja te poboljšati suradnja. U konačnici, osigurat će se kontinuiranost učinkovite provedbe jedinstvenog tržišta u praksi uz dobivanje veće vrijednosti za novac za građane EU-a.

Novim programom jedinstvenog tržišta podržat će se zaštita i osnaživanje potrošača, konkuretnost poduzeća (osobito malih i srednjih), visoka razina zadravlja ljudi, biljaka i životinja, djelotvorna provedba prvorazrednih normi, pravedno tržišno natjecanjeu digitalnom dobu te kvalitetna europska statistika.

Zaštita i osnaživanje potrošača

Novim programom zajamčit će se ostvarivanje prava potrošača, osigurati veća zaštita potrošača i sigurnost proizvoda te pomoći potrošačima kada naiđu na probleme, na primjer kada kupuju na internetu. Uz to će se potrošačima olakšati i pristup pravnoj zaštiti kao što je predloženo u Novim pogodnostima za potrošače.

Konkurentnost poduzeća

Oslanjajući se na uspjeh postojećeg Programa za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME), Komisija predlaže povećanje financijske potpore malim poduzećima kako bi rasla i širila se preko granica.

Visoka razina zdravlja ljudi, životinja i biljaka

Građani EU-a i dalje će imati pristup sigurnoj i kvalitetnoj hrani na integriranom europskom jedinstvenom tržištu. U okviru novog programa financijska potpora davat će se za sigurnu proizvodnju hrane, sprječavanje i iskorjenjivanje bolesti životinja i nametnika bilja i poboljšanje dobrobiti životinja u EU-u. Uz to će se promicati pristup tržištu za proizvođače hrane iz EU-a, pridonijeti izvozu u treće zemlje i znatno podržati poljoprivredna i prehrambena industrija kao vodeći sektor gospodarstva EU-a.

Djelotvorno osiguravanje provedbe prvorazrednih normi:

Programom će se jačati suradnja između država članica i Komisije kako bi se osigurala pravilna provedba i primjena pravila EU-a. Programom će se poduprijeti i europske organizacije za normizaciju u uspostavi suvremenih normi koje će biti prikladne za budućnost.

Pravedno tržišno natjecanje u digitalnom dobu

Komisija će kroz provedbu programa dodatno poboljšati informatičke alate i stručno znanje koje koristi kako bi djelotvorno provodila pravila tržišnog natjecanja u digitalnom gospodarstvu. Drugim riječima, kako bi reagirala na tržišna kretanja kao što je primjena velikih podataka i algoritama, te pojačala suradnju s tijelima i sudovima država članica.

Kvalitetna europska statistika

Programom će se nacionalnim uredima za statistiku dati sredstva za izradu i širenje europske statistike neophodne za donošenje odluka u svim politikama.