Upravne pristojbe za registraciju obrta i promjene u Obrtnom registru ukinute od 1. rujna

Ukidanjem pristojbi očekuje se administrativno i financijsko rasterećenje pristojbenih obveznika odnosno smanjenje prihoda državnog proračuna u ukupnom iznosu od oko 80 milijuna kuna

106
upravne pristojbe

1. rujna na snagu je stupila nova Uredba o Tarifi upravnih pristojbi kojom se smanjuje broj tarifnih brojeva s 95 na 58, temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske kojim je prihvaćen Akcijski plan za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja.

Najznačajnija je izmjena u dijelu Općih pristojbi da se za rješenja za koja nije propisana posebna pristojba i žalbe protiv rješenja više ne plaćaju upravne pristojbe pred tijelima državne uprave, upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima u obavljanju povjerenih poslova državne uprave.

Ukinute pristojbe iz pojedinih posebnih područja

 • gospodarske pristojbe, pristojbe u području vodnoga gospodarstva (rasterećenje oko 1,2 milijuna kuna),
 • katastarske pristojbe (rasterećenje oko 3,6 milijuna kuna),
 • pristojbe u području odgoja, obrazovanja i sporta,
 • pristojbe u postupcima stjecanja nekretnina,
 • pristojbe za zaštitu kulturne baštine te
 • pristojbe za zaštitu tržišnog natjecanja.

Od pristojbi za obavljanje djelatnosti ukinute supristojbe:

 • za upis obrta u Obrtni registar u iznosu 250,00 kn
 • za upis u registar povlastica i za izdavanje povlastice u iznosu od 250,00 kn
 • za upis promjena u Obrtni registar u iznosu od 150,00 kn
 • za ovjerenu presliku rješenja o upisima promjena u Obrtnom registru u iznosu od 40,00 kn.

Zadržavaju se pristojbe za:

 • izdavanje rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije o stečenom majstorskom zvanju u iznosu od 300,00 kn
 • za izdavanje rješenja o priznavanju pojedinih dijelova inozemne stručne kvalifikacije o stečenom majstorskom zvanju u iznosu od 150,00 kn.

Djelomično se ukidaju i pristojbe iz područja:

 • pristojbe unutarnjih poslova (rasterećenje oko 69,3 milijuna kuna),
 • prometne pristojbe (rasterećenje oko 2,6 milijuna kuna),
 • pristojbe u području zdravstva (rasterećenje oko 2 milijuna kuna), i
 • pristojbe za zaštitu okoliša.

Ukidanjem navedenih pristojbi očekuje se administrativno i financijsko rasterećenje pristojbenih obveznika odnosno smanjenje prihoda državnog proračuna u ukupnom iznosu od oko 80 milijuna kuna.

Novina je posebno područje u Tarifi upravnih pristojbi – Pristojbe za zaštitu od ionizirajućeg zračenja. Ovdje nije riječ o uvođenju novih pristojbi, već o pristojbama koje su ranije bile u posebnom području Pristojbe u području zdravstva.

Novost je i oslobođenje od plaćanja upravne pristojbe za izdavanje uporabne dozvole za određenu građevinu oštećenu potresom na kojoj se ostvaruju određena prava, te za izdavanje građevinske i uporabne dozvole za zamjensku obiteljsku kuću koju vlasnik samostalno gradi, sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine, br. 102/20, 10/21).