Broj nezaposlenih na najnižoj razini od 2004. godine

U svibnju je pri HZZ-u bilo registrirano 141.896 nezaposlenih, što je 17,799 osoba ili 11,1 posto manje nego krajem travnja. Od ukupno 30.196 osoba izišlih iz evidencije njih 8.707 , odnosno 29 posto je kao razlog izlaska navelo sezonsko zapošljavanje

u 12:30 Zadnja izmjena: 19.06.2018 u 11:44
69
Broj nezaposlenih
Smanjenje mjesečnog broja nezaposlenih najvećim je djelom rezultat uobičajenih sezonskih kretanja odnosno zapošljavanja na sezonskim poslovima uslijed početka turističke (pred)sezone

Prema posljednjim podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u svibnju je nastavljen trend smanjenja broja nezaposlenih osoba i na mjesečnoj i na godišnjoj razini. Pri tome negativne godišnje stope rasta datiraju od travnja 2014. dok se na mjesečnoj razini broj nezaposlenih smanjuje posljednjih četiri mjeseca. U svibnju je pri HZZ-u bilo registrirano 141.896 nezaposlenih osoba što je najniža razina od kada su dostupni podaci (od 2004.), navode analitičari Raiffeisena u aktualnoj ekonomskoj analizi.

Uz intenziviranje mjesečne stope pada broj nezaposlenih je u odnosu na travanj smanjen za 17,799 osoba ili 11,1% (u travnju -10,3%). Pri tome je broj ulazaka u evidenciju nezaposlenih iznosio 286 (mjesečni pad od 2,3%) dok je broj izlazaka iz evidencije nezaposlenih zabilježio pad za 765 osoba (-2,5%). Od ukupno 30.196 osoba izišlih iz evidencije njih 8.707 je kao razlog izlaska navelo sezonsko zapošljavanje (29%) što na godišnjoj razini predstavlja smanjenje za 5,8 posto ili 522 osobe. Smanjenje mjesečnog broja nezaposlenih koje je ove godine započelo u veljači najvećim je djelom rezultat uobičajenih sezonskih kretanja odnosno zapošljavanja na sezonskim poslovima uslijed početka turističke (pred)sezone.

Na godišnjoj razini, broj nezaposlenih niži je za 38.837 osoba ili 21,5 posto. Tako je u svibnju broj ulazaka u evidenciju nezaposlenih zabilježio godišnji pad za 1.766 osoba (-12,5%) pri čemu je 64,5 posto (7.995 osoba) od ukupnog broja ušlih u evidenciju kao status prije ulaska navelo radni odnos, dok je nešto manje od polovice kao razlog prestanka radnog odnosa navelo istek ugovora na određeno vrijeme. Broj izlazaka iz evidencije nezaposlenih na godišnjoj razini također je smanjen (-20%) pri čemu sve dobne skupine te sve razine obrazovanja zabilježile smanjenje broja izlazaka iz evidencije nezaposlenih. Broj sezonski zaposlenih radnika se u odnosu na travanj povećao na 8.707 (+3,6% mjesečno odnosno -5,8% godišnje).

Jesen vraća negativne trendove

S obzirom na značajan utjecaj sezonskih kretanja na broj (ne)zaposlenih,analitičari Raiffeisna očekuju da će se povoljna kretanja u (ne)zaposlenosti nastaviti i u narednim mjesecima kao rezultat porasta zapošljavanja prvenstveno u djelatnostima vezanima za turistički sektor. Dolaskom jesenskih mjeseci i završetkom središnjeg dijela turističke sezone očekuju povratak sezonskih radnika u evidenciju nezaposlenosti i ponovni rast broja nezaposlenih osoba.

Tako će, unatoč relativno povoljnim kretanjima na tržištu rada podržanih sezonskim zapošljavanjem, još jednom biti potvrđene poznate strukturne slabosti tržišta rada koje ostaju utezi snažnijim pozitivnim promjenama: neusklađenost ponude i potražnje za radnom snagom te niska razina zaposlenosti i aktivnosti.

Tržište rada dodatno je opterećeno demografskim kretanjima odnosno procesom demografskog starenja stanovništva uz posljedični pad radno sposobnog stanovništva. Dodatno, Hrvatska je suočena i s ubrzanom emigracijom radno sposobnog stanovništva.

Odljev mladog stanovništva u radno aktivnoj dobi posljedica je ne samo otvorenog tržišta rada na razini Europske unije (gdje rastu potrebe za usko specijaliziranim visokoobrazovanim kadrovima) nego je i snažno pogurnut dugogodišnjom recesijom, tijekom koje su mahom izostali ključni strukturni zahvati u gospodarstvu. U slučaju nastavka navedenih trendova srednjoročno do dugoročno takva kretanja za sobom nose niz negativnih posljedica te umanjuju potencijale rasta.