Kako ostvariti pravo na financiranu najamninu nakon potresa

Pravo na financiranje najamnine imaju vlasnici nekretnina kojima je u potresu oštećen stan ili kuća u kojem su na dan potresa imali prijavljeno prebivalište ili boravište, te zaštićeni najmoprimci

512
financirane najamnine

Objavljen je javni poziv za odobravanje financiranja najamnine za zamjenski stan za osobe čije su nekretnine stradale u potresu. Procjenjuje se da je u Zagrebu oko tisuća zgrada je neuporabljivo, a oko 4000 ih je privremeno neuporabljivo.

Dan nakon raspuštanja Sabora i prosvjeda zagrebačke oporbe na Markovu trgu premijer Andrej Plenković je pred novinare izašao u pratnji trojice ministara: Predraga Štromara, Marija Banožića i Marka Pavića. I to nakon što je prethodnog dana dva puta pokušavao objasniti što je sve Vlada s njegova aspekta učinila da pomogne građanima nakon potresa.

Tko ima pravo na financiranu najamninu

“Svi oni koji su imali prebivalište ili boravište prijavljeno u nekretninama koje su u pregledu označene kao nepodobne za stanovanje pozvani su da u roku 60 dana Ministarstvu državne imovine podnesu zahtjev za priznavanje statusa osobe kojoj će se financirati najamnina za zamjenski stan. Mi želimo da se naši sugrađani, pogotovo oni koji su trenutačno, primjerice, u Studentskom domu na Cvjetnom naselju, što prije dođu u poziciju da žive dostojanstveno”, razložio je predsjednik Vlade.

Pravo na financiranje najamnine imaju vlasnici nekretnina kojima je u potresu oštećen stan ili kuća u kojem su na dan potresa imali prijavljeno prebivalište ili boravište, te zaštićeni najmoprimci. Drugi uvjet je da su nekretnine nakon preliminarnog pregleda označene crvenom naljepnicom kao nepodobne za stanovanje, a treći da nemaju u svom vlasništvu nekretninu koja je udaljena do 20 kilometara od oštećene nekretnine.

Prosječna cijena najma stana u gradu Zagrebu se kreće oko 70 kuna po četvornom metru tako da će svi moći izračunati kolika bi otprilike bila najamnina, rekao je Plenković.

Kolika će biti financirana najamnina

Odlukom Vlade samac ima pravo na 35 četvornih metara, a za svakog člana kućanstva dodaje se po 10 četvornih metara.

“Za samca bi maksimalna sufinancirana najamnina za propisanu površinu iznosila 2450 kuna, dok bi za četveročlanu obitelj maksimalna naknada iznosila 4550 kuna za stan površine 65 četvornih metara”, pojasnio je ministar Banožić.

Bez obzir na propisanu kvadraturu po osobi, oni koji žele mogu unajmiti i veći stan, ali moraju sami nadoplatiti najamninu.

Javni poziv je u utorak objavljen na stranicama Ministarstva državne imovine, a u srijedu u dnevnom tisku.

Kako prikupiti dokumente i predati zahtjev

“Oštećeni se moraju javiti u Ministarstvo. Uz javni poziv na našim stranicama su objavljeni i svi potrebni obrasci tako da je prijava vrlo jednostavna. Vlasnik mora dostaviti izvadak iz zemljišne knjige za svoj stan ili kuću oštećenu u potresu, a zaštićeni najmoprimac ugovor o najmu; moraju dostaviti uvjerenje o prebivalištu za sebe I svoje ukućane koje se može dobiti putem sustava eGrađani ili u nadležnoj policijskoj postaji te moraju potpisati izjavu – ovjerenu kod javnog bilježnika – u kojoj moraju navesti tko su osobe koje su s njima živjele u kućanstvu te izjavu da nemaju useljivu kuću ili stan u krugu od 20 kilometara od adrese stana ili kuće koji su sada nepodobni za život”, objasnio je Danijel Škugor, glavni tajnik Ministarstva državne imovine gostujući na HTV4.

Dodao je da izjava također sadrži pristanak da se, u slučaju da financiranje najamnine bude odobreno, podaci objave kako bi bilo jasno vidljivo tko je i koliki iznos najamnine dobio.

Nakon toga dokumente mogu donijeti ili poslati u Ministarstvo koje će donijeti upravno rješenje kojim se utvrđuje da imaju pravo na financiranje najamnine.

Rješenja će biti uručena korisnicima kako bi prilikom dogovaranja najma na tržištu mogli najmodavcu pokazati rješenje i dokazati da će najamnina biti plaćena od strane Ministarstva.

“Nema nikakvih ograničenja pri odabiru. Ljudi sami biraju adresu, stan, površinu pa i iznos najamnine, a država je tu da pomogne”, poručuje državni tajnik Danijel Škugor.

Procjenjuje se da je u preliminarnim pregledima 1112 zgrada označeno nepodobnim za stanovanje, no pretpostavlja se također da dio ljudi ima riješen smještaj te da neće koristiti ovu mjeru. Procjena je Ministarstva da će mjeru koristiti oko tisuću kućanstava.

“Ako ih bude više, nema problema. Sredstva su osigurana u europskom Fondu solidarnosti za koji ćemo aplicirati”, rekao je Škugor.

Poziv vlasnicima stanova

Također, u objavljenom javnom pozivu pozvani su vlasnici stanova – privatne i pravne osobe – koji žele iznajmiti stanove pod ovim uvjetima obiteljima kojima su nekretnine oštećene u potresu da se jave Ministarstvu. Naime, država nema dovoljno svojih praznih i trenutačno useljivih stanova na raspolaganju, stoga se i išlo na mjeru financiranja najamnine.

“Od ljudi koji nam se jave također ćemo tražiti minimalni set dokumenata – zemljišno knjižni izvadak, potvrdu da nemaju poreznog duga te izjavu da pristaju na jobjavu podataka, Njihove podatke ćemo dati osobama koje imaju pravo na financiranje najamnine”, objasnio je državni tajnik.

Na poziv se mogu javiti i agencije za upravljanje nekretninama. “Ako neki vlasnik ima ugovor s agencijom o zastupanju, agencija se može javiti na poziv, ali uputom smo ograničili da u tom slučaju posrednički naknadu agencija može naplatiti isključivo od osobe s kojom ima ugovor o zastupanju”, tumači Škugor.

Prvi ugovori očekuju se već idućeg tjedna

“Ugovor o najmu koji sklapaju korisnici mjere i najmoprimci mora sadržavati određene odredbe bitne za samu mjeru, a može se sklopiti na proizvoljan rok: na šest mjeseci, na godinu dana, na dvije godine…”, pojašnjava Škugor. Sama mjera previđa pak četiri razloga za prestanak financiranja: ako kuća ili stan budu obnovljeni, ako se revizijom utvrdi niža razina oštećenja u odnosu na preliminarni pregled, ako se dobije odgovarajući smještaj u vlasništvu RH, te ako dotekne krajnji rok za korištenje mjere, 1. rujna 2021.

Mjera ne predviđa rang-liste niti nikakve usporedbe kriterija. “Ova mjera je dizajnirana da bude brzo provediva, da se ne mora prikupljati puno dokumenata”, kaže Škugor uz najavu da će tim Ministarstva državne imovine posjetiti ljude u Cvjetnom naselju kako bi im objasnili o čemu je riječ.

Prvi ugovori bi mogli biti potpisani već sljedećeg tjedna, najkasnije u kolovozu.

Ministar graditeljstva Predrag Štromar ponovio je pak u ponedjeljak da svako kućanstvo može računati na pomoć države od 12 tisuća kuna za popravak zajedničkih dijelova zgrade te na osam tisuća kuna za zamjenu bojlera.

A ministar Pavić rekao je kako je prijava za Fond solidarnosti pri kraju: “Rok za prijavu je 14. lipnja. Iz Fonda možemo očekivati maksimalno 6 posto procijenjene štete, a od toga četvrtinu možemo dobiti kao predujam unutar šest tjedana po slanju prijave. Maksimalni iznos predujma je 100 milijuna eura.”