Objavljen Natječaj za investicije u infrastrukturu navodnjavanja

Prihvatljivi korisnici u ovom natječaju su jedinice regionalne samouprave.. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 150.000.000,00 kuna

37
Natječaj za investicije u infrastrukturu navodnjavanja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 18. siječnja Natječaj za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.1 „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“, donosi poslovniFM.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 150.000.000,00 kuna, a svrha natječaja je povećanje poljoprivrednih površina koje se mogu navodnjavati, prvenstveno radi smanjenja negativnog učinka suša, osiguranja stabilnosti poljoprivredne proizvodnje i povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.

Prihvatljivi korisnici natječaja su jedinice područne (regionalne) samouprave. Prihvatljivi projekti su projekti izgradnje cjelovitog sustava navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav i slično).

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu počinje 1. veljače u 12:00 sati i traje do 28. veljače 2022. do 12:00 sati.

Detalje natječaja možete potražiti ovdje.