Osnovan Fond EU-a za zaštitu intelektualnog vlasništva malih i srednjih poduzeća

Kako bi zaštitili svoje inovacije, malim i srednjim poduzećima je potreban fleksibilan paket instrumenata za zaštitu intelektualnog vlasništva i brzo financiranje.

24
Fond za MSP-ove

U okviru inicijative “Ideas Powered for Business”, s ciljem da se malim i srednjim poduzećima (MSP) s poslovnim nastanom u Europskoj uniji pomogne u zaštiti njihovog intelektualnog vlasništva, Europska komisija i Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo osnovali su novi Fond za MSP-ove, objavljeno je na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja RH.

Kako bi zaštitili svoje inovacije, MSP-ovima je potreban fleksibilan paket instrumenata za zaštitu intelektualnog vlasništva i brzo financiranje. Stoga se novim EU-ovim Fondom za MSP-ove prvi put obuhvaćaju i patenti. Proračun iznosi 47 milijuna eura, a uključuje:

  • povrat 90 % naknada koje države članice naplaćuju za usluge preddijagnostičkog ispitivanja (IP Scan), koje pružaju opsežnu procjenu potreba MSP-a za zaštitom intelektualnog vlasništva, uzimajući u obzir potencijal inovativnosti njegove nematerijalne imovine;
  • povrat 75 % naknada koje naplaćuju uredi za intelektualno vlasništvo (uključujući nacionalne urede za intelektualno vlasništvo, Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo i Ured Beneluksa za intelektualno vlasništvo) za registraciju žigova i dizajna;
  • povrat 50 % naknada koje naplaćuje Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo za dobivanje međunarodne zaštite žiga i dizajna;
  • povrat 50 % naknada koje naplaćuju nacionalni patentni uredi za registraciju patenata u 2022.

Od 2023. bit će moguća potpora i za dodatne usluge, npr. djelomični povrat troškova pretraživanja ranijih patenata prije prijave patenta; pravne savjete o intelektualnom vlasništvu koje naplaćuju odvjetnici za intelektualno vlasništvo (za registraciju patenata, ugovore o licenciranju, procjenu vrijednosti intelektualnog vlasništva, troškove alternativnog rješavanja sporova itd.). MSP bi primjerice mogao podnijeti zahtjev za povrat naknade za registraciju za patentiranje izuma u državi članici.

Fondom za MSP-ove upravljat će Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo, a zahtjevi za bespovratna sredstva bit će mogući  tijekom razdoblja 2022. – 2024. godine. Prijave će se pregledavati i ocjenjivati prema redoslijedu podnošenja do iskorištenja sredstava.

Više informacija o Fondu za MSP-ove te podnošenju prijave možete saznati na poveznici .