Prijave za subvencionirane stambene kredite krajem mjeseca

Država je za program subvencioniranja stambenih kredita u ovoj godini osigurala 17,5 milijuna kuna. Predviđa se da će taj iznos pokriti oko 1500 subvencija

382
program subvencioniranja stambenih kredita

Agencija za promet i posredovanje nekretninama (APN) zaprimila je 12 ponuda banaka za sudjelovanje u programu subvencioniranja stambenih kredita. Ugovori s bankama trebali bi biti potpisani u roku od osam dana, a krajem kolovoza trebao bi biti otvoren proces zaprimanja prijava građana za subvencionirane stambene kredite.

Država je za program subvencioniranja stambenih kredita u ovoj godini osigurala 17,5 milijuna kuna. Predviđa se da će to biti dovoljno za 1500 subvencija.

Predaja zahtjeva za subvencije u banci

Zahtjeve za subvencije građani će predavati u banci u kojoj podižu kredit. Banka u roku od osam dana odlučuje ispunjava li osoba uvjete za odobravanje kredita. Ako su uvjeti ispunjeni, banka proslijeđuje dokumentaciju Agenciji.

Agencija provjerava je li zahtjev potpun i jesu li ispunjeni uvjeti za odobravanje subvencije. Odluku o odobravanju ili neodobravanju zahtjeva Agencija dostavlja banci elektroničkim putem u roku od tri dana od donošenja odluke.

Zahtjevi za subvencioniranje stambenih kredita odobravat će se prema redoslijedu zaprimanja u Agenciji. U slučaju da više zahtjeva predano istodobno, prednost imaju zahtjevi s manjim iznosom traženog kredita.

APN će obavijest o početku zaprimanja zahtjeva za subvencioniranje stambenih kredita objaviti u javnim glasilima i Narodnim novinama.

Prema Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita država će četiri godine plaćati pola rate kredita za kupnju prvog stana ili kuće. Ako osoba u tom razdoblju dobije ili posvoji dijete, za svako dijete rok će se produžiti za još dvije godine. Ako podnositelj zahtjeva ili član njegova domaćinstva imaju utvrđeni invaliditet, rok za subvencioniranje kredita produžuje se za godinu dana. Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina.

Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita omogućava se kupnja novih ili rabljenih stanova i kuća u vrijednosti do 1500 eura po četvornome metru. No, ukupan iznos vrijednosti nekretnine do kojeg država sufinancira kredit ograničen je na 100.000 eura. Nekretnina može biti i skuplja, ali iznos iznad sto tisuća kuna neće se subvencionirati.

Subvencije se neće odobravati za kupnju stana ili kuće koji su građeni u okviru Programa poticane stanogradnje (POS).

Efektivna kamatna stopa do 3,75 posto

Efektivna kamatna stopa na subvencionirani stambeni kredit ne smije biti veća od 3,75 posto godišnje u prve četiri godine otplate. U iduće dvije godine efektivna kamatna stopa može porasti do 10 posto.

Prijave za subvencije mogu podnijeti hrvatski državljani do 45 godina starosti koji nemaju nekretninu u vlasništvu ili imaju jednu nekretninu koju namjeravaju prodati kako bi kupili veću. Ovi uvjeti vrijede i za bračne, izvanbračne i neformalne životne partnere podnositelja zahtjeva za subvenciju.

Ugovor o subvencioniranom stambenom kreditu mora sadržavati zabranu davanja u najam nekretnine za koju se odobrava kredit u razdoblju od dvije godine od isteka roka subvencioniranja kredita. Korisnik kredita mora prijaviti prebivalište na adresi kupljenog stana ili kuće u roku od 30 dana od stupanja u posjed nekretnine.

Prestane li korisnik otplaćivati kredit, ako u roku od dvije godine ne dostavi dokaze o prodaji manje nekretnine ili ako proda nekretninu tijekom otplate kredita, banka će u roku od mjesec dana subvencionirana sredstva prenijeti na račun Agencije.

 Potrebna dokumentacija

  • preslika osobne iskaznice
  • predugovor/ugovor o kupoprodaji stana ili kuće za čiju se kupnju traži odobravanje kredita
  • kopija zemljišno-knjiškog izvatka
  • kopija akta kojim se odobrava građenje ili uporaba građevine u kojoj se nalazi stan ili kuća
  • potvrda Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
  • izjava ovjerena kod javnog bilježnika da podnositelj zahtjeva i njegov bračni/izvanbračni, formalni ili neformalni životni partner nemaju u vlasništvu stan ili kuću, odnosno da u vlasništvu imaju jedan stan ili kuću koju namjeravaju prodati kako bi kupili veću nekretninu za potrebe vlastitog stanovanja
  • dodatna dokumentacije u skladu sa zahtjevima banke koja odobrava stambeni kredit.