Broj zaposlenih u ICT sektoru ove godine porastao za 8,1 posto

Najsnažniji godišnji pad zaposlenosti pd 5,4 posto u razdoblju od siječnja do kolovoza zabilježen je u poslovanju s nekretninama, dok su najsnažniji rast zaposlenih od 8,1 posto imale informacijsko-komunikacijske djelatnosti

27
[Image by Jair Frank from Pixabay]

Prema posljednjim podacima Državnog zavoda za statistiku stopa registrirane nezaposlenosti u srpnju nastavila je padati. To je izravna posljedica smanjenja broja prijavljenih nezaposlenih osoba pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (125.501) uz istovremeni rast broj aktivnog stanovništva (1.714.466). U promatranom mjesecu stopa nezaposlenosti iznosila 7,3 posto što je za 0,1 postotnih bodova manje nego u srpnju, ali i 1,7 postotnih bodova niže nego u istom mjesecu 2020. Međutim, u odnosu na kolovoz 2019. stopa nezaposlenosti viša je za 0,5 postotnih bodova, navode analitičari RBA.

U razdoblju od siječnja do kolovoza prosječna stopa registrirane nezaposlenosti iznosila je 8,5 posto, u odnosu na 8,0 posto u istom razdoblju 2019. Rast stope nezaposlenosti odraz je krize uzrokovane pandemijom, ali je negativan utjecaj uvelike ublažen fiskalnim potporama.

Tijekom kolovoza u pravnim osobama bilo je zaposleno 1.360.046 osoba, što predstavlja rast zaposlenosti šesti mjesec za redom (+0,2%). Promotrimo li kretanja broja zaposlenih u pravnim osobama prema NKD-u u razdoblju od siječnja do kolovoza, ukupan broj zaposlenih viši je za 1,38 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U Djelatnostima poslovanja nekretninama zabilježen je najsnažniji godišnji pad od 5,4%, dok su najsnažniji rast zaposlenih imale djelatnosti Informacije i komunikacije (8,1%).

Međutim, postupni oporavak gospodarske aktivnosti ima ograničeni pozitivan utjecaj na pokazatelje (ne)zaposlenosti budući da je Vlada nizom mjera ublažila nepovoljna kretanja na tržištu rada tijekom snažnog pada gospodarstva tijekom 2020. ali i na početku 2021. Stoga analitičari RBA u 2021. očekuju blagi pad registrirane stope nezaposlenosti ispod 9 posto dok bi se anketna (ILO) stopa nezaposlenosti mogla spustiti na 7 posto.