Dogovoreno povećanje plaća za radnike Podravke, Mirne i Belupa

Od 1. prosinca 2022., za isplatu plaće u siječnju 2023., dogovoreno je povećanje osnovne plaće s 1880 kuna na 1910 kuna (s 249,52 na 253,50 eura), povećanje fiksnog dodatka te povećanje nagradnog dodatka uz mjesečnu plaću

19

Pregovarački timovi poslodavaca i sindikata postigli su dogovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora i novom paketu mjera za dodatno povećanje plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Podravke, Mirne i Belupa ukupno vrijednom više od 41 milijun kuna (5,44 mil. eura).

Od siječnja 2023. godine neto primanja radnika Podravke, Mirne i Belupa porast će između 500 i 560 kuna mjesečno (66,34 – 74,32 eura).

Naime, od 1. prosinca 2022., za isplatu plaće u siječnju 2023., među ostalim, dogovoreno je povećanje osnovne plaće s 1880 kuna na 1910 kuna (s 249,52 na 253,50 eura), povećanje fiksnog dodatka s 470 na 510 kuna (62,38 na 67,69 eura), kao i povećanje nagradnog dodatka uz mjesečnu plaću sa sadašnjih 250 kuna na 500 kuna neto (33,18 na 66,36 eura) . Dogovoreno je također i povećanje naknade za prijevoz sa 170 na 220 kuna (22,56 na 29,2 eura).

U cilju podrške mladim obiteljima dogovoreno je i povećanje naknade za rodilje na 10.000 kuna (1327,23 eura) te dara za djecu sa sadašnjih 600 na 1000 kuna, pri čemu će se razlika od 400 kuna isplatiti u prosincu, kao i božićnica od 1500 kuna.

Od 1. prosinca povećava se i otpremnina za odlazak u mirovinu sa sadašnjih 10 tisuća na 15 tisuća kuna (1990,84 eura), a visina dnevnice usklađuje se sa zakonskim maksimumom.

Sudjelovanje radnika u troškovima prehrane iznosit će od 1. siječnja 50 euro centa, u odnosu na dosadašnjih pet kuna. Dogovorena povećanja materijalnih prava radnika za 2023. vrijedna su oko 25 milijuna kuna (3,32 mil. eura).

Dodatno, imajući u vidu rezultate poslovanja u 2022. godini, dogovorena je isplata jednokratne naknade za rezultate poslovanja u iznosu od 3500 kuna, koja će se isplatiti tako da iznos od dvije tisuće kuna bude isplaćen već u prosincu 2022., a ostalih 1500 kuna isplatama od 125 kuna neto mjesečno tijekom 2023. godine. Kroz ovu nagradu za rezultat bit će isplaćeno dodatnih 16 milijuna kuna, što znači da dogovorena ulaganja u materijalna prava radnika na taj način dosežu 41 milijun kuna.

Plaće u Grupi Podravka su već povećavane u ožujku ove godine, Tada je u povećanje plaća uloženo 35 milijuna kuna, a nakon novih pregovora o kolektivnom ugovoru Grupa Podravka će u razdoblju kraćem od godine dana u prava radnika zaposlenih u Hrvatskoj uložiti više od 76 milijuna kuna.

“Teret povećanja materijalnih prava podijeljen je na 2022. i 2023. godinu i kada sve zbrojimo, povećanje za radnike iznosi oko 850 kuna mjesečno. Bitno je naglasiti da će sve dogovorene stavke biti sastavni dio kolektivnog ugovora Podravke, što je iznimno važno za naše članove”, rekao je predsjednik sindikata PPDIV-a Denis Paradiš.