Ericsson Nikola Tesla: Isplata dividende 22. srpnja

Dividenda od 64 kune po dionici isplatit će se svim dioničarima Društva koji 1. srpnja 2022. (record date) imaju upisane dionice Društva na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu

616
Ericsson Nikola Tesla dividenda
Predsjednik Nadzornog odbora Franck Pierre Roland Bouétard ponovno je izabran za člana Nadzornog odbora na mandat od četiri godine [Izvor: Ericsson Nikola Tesla]

Dioničarima društva Ericsson Nikola Tesla isplatit će se dividenda u iznosu od 64 kune po dionici iz zadržane dobiti iz 2020. i 2021. godine, odlučila je Glavna skupština društva.

Dividenda će se isplatiti 22. srpnja (payment date) svim dioničarima Društva koji 1. srpnja 2022. (record date) imaju upisane dionice Društva na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu. Dionicom Društva će se trgovati bez prava na isplatu dividende od 30. lipnja 2022. godine (ex date).

Dobit Društva za financijsku godinu 2021. u iznosu od 115,207 milijuna kuna rasporedit će se u zadržanu dobit, dok će se 10 milijuna kuna iz zadržane dobiti za 2020. rasporediti u rezerve za vlastite dionice.

Glavna skupština dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla održana je u ponedjeljak, 27. lipnja 2022. u sjedištu kompanije u Zagrebu. Za sudjelovanje u radu Skupštine prijavilo se 88.648.800 kuna dioničkog kapitala ili 66,57 posto ukupnog kapitala Društva što je bilo dovoljno da Skupština može donositi pravovaljane odluke.

Skupštinu je vodila predsjednica Skupštine Branka Vučemilo Elezović, dok je rad Skupštine nadgledao javni bilježnik Vladimir Marčinko.

Uz predstavnike dioničara i članove kompanijskog rukovodstva rad Skupštine pratili su Franck Pierre Roland Bouétard, predsjednik Nadzornog odbora Društva, te članovi Olgica Spevec, Vladimir Filipović i Ana Vrsaljko Metelko.

Prije glasanja o predloženim odlukama direktorica Društva Gordana Kovačević detaljno je prezentirala poslovanje Grupe i Društva Ericsson Nikola Tesla u 2021. godini dok je direktor financija, nabave i upravljanja komercijalnim ponudama Damir Bušić prezentirao financijska izvješća te ključne financijske pokazatelje ostvarene u 2021. godini.

Izvješće neovisnog revizora prezentirao je Domagoj Hrkać, partner u revizorskoj kući KPMG Croatia. Olgica Spevec, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora predstavila je Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini.

Glavna skupština prihvatila je izvješće Nadzornog odbora o nadzoru, dane su razrješnice direktorici i Nadzornom odboru, a Upravi društva je, uzimajući u obzir poslovne rezultate Društva u prethodnim razdobljima, dana suglasnost da zaposlenicima podijeli do 5000 trezorskih dionica. Odobreno je i Izvješće o primicima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i Upravi tijekom poslovne 2021. godine.

Franck Pierre Roland Bouétard, Regionalni direktor u korporaciji Ericsson za Francusku, Alžir, Tunis, Belgiju i Luksemburg, ponovno je izabran za člana Nadzornog odbora na mandat od četiri godine.