Akcijski gotovinski krediti uz fiksnu kamatnu stopu

Kamatna stopa od 3,99% bit će omogućena ako je uz kredit ugovoreno osiguranje otplate navedenog kredita, a za one koji će krediti ugovoriti bez osiguranja otplate kredita, akcijska fiksna kamatna stopa iznosit će 4,69%

80
Zaba Apple Pay

Zagrebačka banka pripremila je posebnu ponudu gotovinskih kredita koji će se u razdoblju od 20. rujna do 2. listopada moći ugovoriti uz fiksnu kamatnu stopu već od 3,99% (EKS 6,13%) bez obzira na rok otplate. Takva kamatna stopa bit će omogućena ako je uz kredit ugovoreno osiguranje otplate navedenog kredita, a za one koji će krediti ugovoriti bez osiguranja otplate kredita, akcijska fiksna kamatna stopa iznosit će 4,69% (EKS 4,80%).

Gotovinski krediti pod posebnim uvjetima bit će dostupni postojećim klijentima Banke, ali i onima koji će to tek postati. Odobravaju se u kunama do maksimalnog iznosa 300 tisuća kuna, bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva. Rokovi otplate za gotovinske kredite kreću se od 13 do maksimalno 120 mjeseci, ovisno o poslovnom odnosu klijenta i Banke te procjeni kreditnog rizika.

Uz gotovinske kredite moguće je ugovoriti osiguranje otplate kredita, kako bi se u slučaju nepredvidivih životnih situacija mogle neometano podmirivati kreditne obveze.

Nakon isteka akcijske ponude, klijentima Zagrebačke banke bit će dostupni gotovinski krediti po redovnim kamatnim stopama koje se kreću već od 5,05% (EKS 7,37%) ovisno o duljini otplate te osiguranju.